FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt05/05/2022

Kan min fru få ersättning för förlorad arbetsinkomst när jag har blivit påkörd?

Hej, Jag blev nyligen påkörd bakifrån av en lastbil när jag stod still i en fordonskö på motorvägen. Jag fick diagnosen lindrig till måttlig skallskada (hjärnskakning). I och med denna diagnos och mående kunde jag ej ta hand om vårt barn på 9 månader vilket resulterade i att min fru var tvungen att vara hemma och vårda barnet. Motpartens trafikförsäkring skall täcka mitt eventuella inkomstbortfall, gäller detta även min fru som tvingades vara hemma för att jag ej kunde vårda vårt gemensamma barn? Hade inte olyckan skett hade hon kunnat arbeta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att höra att du har blivit påkörd, jag hoppas att du mår bättre.

Endast den som direkt har lidit en viss skada kan få ersättning. Du har givetvis rätt till ersättning eftersom det är du som har drabbats av skadan. Att din fru har behövt vara hemma från jobbet på grund av din skada innebär ju att hon också förlorar inkomst. Detta är dock en så kallad tredjemansskada. En tredjemansskada är skador som är indirekta konsekvenser av en skadehandling som påverkar en tredje part, dvs din fru i detta fallet. Dessa ersätts som huvudregel inte. Endast i vissa specifika fall, t.ex. miljöskador, är sådana skador ersättningsgilla. Den skada som din fru drabbas av på grund av din skada ersätts därför tyvärr inte.

Anledningen till att tredjemansskador inte ersätts är för att det finns ett behov av att begränsa den ersättningsberättigade kretsen. En skadegörande handling kan ju få effekter för en jättestor krets, t.ex. kanske arbetsgivaren går miste om en viktig kund för att en viss person blivit skadad och därmed inte kan närvara på ett möte osv. Hade tredjemansskador ersatts hade den skadeståndsskyldige kunnat bli ersättningsskyldig för hur många personer som helst och för hur mycket pengar som helst. Därför har man satt en gräns vid just skador som drabbar en tredje man.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Emma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”