Kan min före detta man ärva mig "indirekt" om ett av våra gemensamma barn går bort?

2020-03-30 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är skild och vi har två gemensamma barn som inte har egna barn. Mina föräldrar är borta och jag har en bror.Om jag gör bort ärver ju mina barn, men det jag undrar är vad som händer om något av barnen går bort före sin far. Ärver han dom då, dvs indirekt mig?Kan jag stoppa detta genom ett testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). I Sverige finns det en legal arvsordning. Det innebär att arv sker i en viss ordning till specifika personer ifall det inte finns ett testamente. Enligt 3:1 ÄB ärver makar varandra i första hand. Viktigt här är att endast makar ärver varandra, inte före detta makar. Eftersom du och din före detta man har skilt er har han inte någon rätt att ärva dig. Istället kommer ditt arv att gå till dina barn enligt 2:1 ÄB. Detta verkar också vara vad du kommit fram till på egen hand enligt frågan.

Skulle något av dina barn sedan gå bort före sin pappa kommer deras arv i första hand att gå till deras egna barn enligt 2:1 ÄB, ifall de har några vid den tiden. I andra hand ärver föräldrarna enligt 2:2 ÄB. Det innebär att hälften av barnets arv kommer gå till pappan, alltså din före detta man. Den återstående hälften kommer gå till mammans sida, alltså din. Om du vid den här tiden hunnit gå bort ärver istället arvlåtarens syskon, alltså ditt andra barn.

Sammanfattningsvis innebär detta att det kan bli så att din före detta make "indirekt" ärver dig. Så kan bli fallet ifall du avlider först och ditt arv går till dina barn. Om ett av barnen sedan dör före sin pappa kommer arvet att gå till föräldrarna om barnet inte har egna barn. Den halvan av arvet som går till din före detta man kan då delvis bestå av pengar som barnet ärvt av dig. Detta kan du inte stoppa med hjälp av testamente eftersom pengarna vid den tiden tillhör ditt barn. Det är ditt barns eventuella testamente som kan reglera vem pengarna ska gå till i sådana fall.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1567)
2021-02-27 Kan man ärva aktier?
2021-02-27 Om jag och mitt barn dör samtidigt, vem ärver om mina föräldrar inte lever?
2021-02-21 Arvsordningen
2021-02-21 Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?

Alla besvarade frågor (89684)