Kan min fastighet tvångsvis bli del av samfällighet?

2018-10-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Vi äger en fastighet som funnits sedan 50 talet. För att komma in till vårt hus måste man köra in på en grusväg ca 20 meter för att nå vårt hus. Det finns ett servitut på att vi får använda vägen. Nu har markägaren börjat bygga ca 50 nya villor bakom vårt hus. Han och lantmäteriet vill tvinga in oss i en samfällighet med dessa nybyggda husen. Kan de verkligen tvinga oss till detta?
SVAR

Frågan rör fastighetsreglering. Fastighetsbildningslag (1970:988) är tillämplig.

En markägare kan inte på eget bevåg tvinga fastighetsägare att starta samfällighet, men markägaren kan ansöka om det hos Lantmäteriet som i sin tur kan bilda en samfällighet tvångsvis. Fastighetsreglering kan avse att samfälligheter bildas enligt 5:1 FBL.

För att en sådan ansökan ska godkännas krävs i stora drag att:

1. Samfälligheten resulterar i en lämpligare och mer ändamålsenlig markanvändning som överväger de kostnader och olägenheter regleringen medför. (5:4 FBL)

2. Fastighetsregleringen måste förbättra den sökande fastighetsägarens egna fastighet (5:5 1 st. FBL)

3. Om sakägare motsätter sig regleringen, får inte fastighetsägarens (ekonomiska) intresse väga över intresset att bilda samfälligheten (5:5 2 st. FBL)

Ett större antal nya villor har i detta fall uppkommit som behöver tillgång till utfärdsväg och därmed resulterar en samfällighet i en lämpligare och mer ändamålsenlig markanvändning. Bildandet av samfälligheten får sägas gynna markägaren. Er fastighets intresse av att enskilt inneha ett servitut på vägen får förmodligen inte sägas överväga intresset av att bilda samfälligheten. Det finns enligt min bedömning troligen grund för att bilda en samfällighet.

Om du önskar ytterligare rådgivning rekommenderar jag följande :

- Kontakta vår telefonrådgivning på 08-533 300 04.

-Boka tid med en av Lawlines jurister.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1800)
2019-03-22 Överlåta samägd fastighet genom gåva
2019-03-21 Bostadsrättsföreningens ansvar för avlopp
2019-03-21 Undvika VA-anslutning till min bostadstomt vid köp av angränsande fastighet
2019-03-21 Får man vara folkbokförd på en adress där man inte bor?

Alla besvarade frågor (66968)