Kan min farmors arv komma att delas upp mellan andra än hennes barn?

2019-03-31 i Testamente
FRÅGA
Hej,Min farmor har gått bort. Hon har två barn. Nu hävdar ett barnbarn att min farmor sagt till henne att arvet ska delas upp på 7 personer istället för på sina två egna barn. detta ska ha skett muntligen med ett vittne. inget finns skriftligt. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att först gå igenom den legala arvsordningen och testamentsrätt innan jag går över till frågan om vad som gäller i ditt fall.

Den legala arvsordningen

Den avlidnes arvingar har en i lag (ärvdabalken (ÄB)) fastställd arvsordning. Denna arvsordning avgör i vilken turordning arvingarna ärver en avliden persons egendom. Arvingarna delas in i tre arvsklasser. Den första arvsklassen är bröstarvingarna, som utgörs av den avlidnes barn och barnbarn (se 2 kap. 1 § ÄB). Det är bröstarvingarna som är först i arvsordningen, vilket innebär att man inte går vidare till nästa arvsklass förrän det inte finns någon bröstarvinge kvar. Den andra arvsklassen utgörs av den avlidnes föräldrar, eller - om någon av föräldrarna är död - den avlidnes syskon eller syskonbarn (se 2 kap. 2 § ÄB). Tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, eller - om någon av mor- eller farföräldrarna är döda - deras barn (det vill säga mostrar m.fl.) (se 2 kap. 3 § ÄB). Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt.Testamentsrätt

Testamentsrätt

Det är möjligt att göra avsteg från den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs emellertid att vissa formkrav är uppfyllda (se 10 kap. 1 § ÄB).

Testamentet måste vara:

1) Skriftligt2) Undertecknat av den person som har upprättat testamentet 3) Bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen.

Det finns ett undantag från formkraven; nämligen testamenten som upprättats i tillstånd av sjukdom eller annat nödfall (så kallade nödtestamenten, se 10 kap. 3 § ÄB). Nödtestamenten kan göras muntligen inför två vittnen eller skriftligen med underskrift.

Vidare begränsas rätten att testamentera av bröstarvingars rätt till laglott, vilken utgör hälften av den arvslott den legala arvsordningen skulle ge (se 7 kap. 1 § ÄB).

Din fråga

Nedan kommer jag att utgå från de uppgifter som jag har fått. Det innebär att jag inte kommer att diskutera exempelvis inverkan av efterarv. Vidare tolkar jag din fråga som att din farmors två barn fortfarande är vid liv.

Huvudregeln vid arv är att arvsberättigade följer av den legala arvsordningen. Det framstår som att barnbarnet försöker göra gällande att farmorn har muntligen lämnat ett testamente som innebär att hennes bröstarvingar blir utan hela eller delar av deras arvslott. Såvida inte farmorn befunnit sig i ett nödfall är detta testamente ogiltigt, vilket hennes bröstarvingar kan klandra genom att väcka talan i domstol inom sex månader (se 14 kap. 5 § ÄB). Vidare har farmorn inte haft rätt att göra hennes två barn helt arvlösa; genom laglotten har de alltid rätt till halva sin arvslott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2220)
2019-08-16 Testamentera till barnbarn
2019-08-15 Kan mina föräldrar göra så att min brors hustru inte ärver?
2019-08-13 Vad händer om bröstarvingen ignorerar testamentet?
2019-08-10 Kan syskonbarn klandra ett testamente?

Alla besvarade frågor (72058)