FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal24/02/2022

Kan min familj kräva att jag ska betala tillbaka pengar till dem trots att det inte finns ett avtal mellan oss?

Jag har fått pengar av min familj för att kunna köpa den bil jag ville ha. Det handlar om 10 000kr. När jag fick pengar så är det mer som stöd pengar, alltså det var ingen som sa att jag endast fick låna och måste betala tillbaka.

Det har gått ett år sedan dess och ingen har sagt något om de pengarna. Men när jag väl ville klippa kontakten med dem så togs dem upp detta om pengarna som jag fick av dem. De säger att jag måste ge tillbaka. Det var ingen muntligt eller skriftlig avtal som skrevs under heller. Vad ska jag göra? Betala eller låta det vara.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har fått 10 000 kr av din familj. Att dessa pengar skulle utgöra ett lån är ingenting som har kommit på tal mellan dig och din familj. Din familj kräver nu ett år senare att du ska betala tillbaka pengarna, och du undrar om de har rätt att göra det.

När föreligger en skyldighet att betala pengar till någon?

Om din familj vill kräva pengar av dig så måste det finnas en rättslig grund. Om det finns en sådan rättslig grund har de en fordring på dig. För dig skulle detta innebära att du är skyldig att betala. En sådan rättslig skyldighet att betala kan följa av t.ex. ett avtal. Det finns inga formkrav på avtal utan ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal (1 § första stycket AvtL). Det problematiska med muntliga avtal är dock att det i efterhand kan vara svårt att bevisa att det finns ett avtal. I det fall det inte finns ett avtal finns heller ingen betalningsskyldighet från din sida.

När parterna inte är överens om huruvida det finns ett avtal eller inte

Eftersom du och din familj inte är överens om huruvida det finns en betalningsskyldighet måste frågan avgöras utifrån bevisregler. Den som påstår att avtal har ingåtts har normalt bevisbördan för det. Detta innebär att det är din familj som påstår att det finns en betalningsskyldighet som måste bevisa detta vid en eventuell tvist i domstolen.

Din familj måste alltså kunna visa att det finns ett avtal mellan er. Vidare måste dem kunna bevisa att det framgår av avtalet att du är skyldig att betala 10 000 kr. Av din fråga framgår att det varken finns ett muntligt eller skriftligt avtal. Det kan därför vara svårt att bevisa att ett avtal föreligger och vad avtalet innehåller (d.v.s. vilken summa pengar ni har kommit överens om) när det handlar om ett muntligt avtal. Visserligen kan de hävda att det föreligger ett muntligt avtal men muntliga avtal är som sagt svåra att bevisa. De kan t.ex. inte i efterhand "komma på" att de vill ha betalning för något om ni inte har avtalat om. Tänk på att sms-konversationer och mail kan ses som skriftlig bevisning t.ex. om där framgår att du är skyldig att betala.

Sammanfattning och råd

Utifrån din beskrivning vill din familj kräva dig på betalning om 10 000 kr som du fick av dem för ett år sedan. Om ni inte har kommit överens om att du ska betala tillbaka, har de ingen rätt att kräva dig på betalning. Enligt min bedömning behöver du inte betala om ni inte har avtalat om det. Om din familj kräver att du ska betala kan du alltså vägra att betala. I en sådan situation kan de välja att väcka en talan i domstol för att få betalningsskyldigheten prövad. Domstolen kommer då att pröva om det föreligger ett avtal mellan er och vad avtalet innehåller. Din familj måste då dels bevisa att ett avtal föreligger mellan er, dels vad avtalet innehåller.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare