FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet31/03/2022

Kan min dotter ge sitt hus i gåva till mig som förälder?

Kan min dotter ge sitt hus i gåva till mig som förälder?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det är möjligt. För att din dotter ska kunna ge bort sitt hus i gåva till dig måste vissa formkrav vara uppfyllda (4 kap. 29 § JB). För att överlåtelsen ska vara giltig krävs att en köpehandling upprättas skriftligen. Den uppfyller samma funktion som ett gåvobrev. Köpehandlingen eller gåvobrevet ska skrivas under av både din dotter (gåvogivare) och dig själv (gåvotagare). Det ska också framgå en skriftlig förklaring om att hon överlåter fastigheten på dig (gåvotagaren). Dessutom ska köpeobjektet (vilken fastighet det är fråga om) och köpeskillingen (priset) framgå av gåvobrevet (4 kap. 1 § JB). Till sist bör också gåvobrevet styrkas av två vittnen för att förhindra att lagfartsansökan inte vilandeförklaras (20 kap. 7 § JB). Handlingen kan därefter användas för att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Om formkraven är uppfyllda har en korrekt överlåtelse av den fasta egendomen skett.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000