FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal18/02/2022

Kan min chef minska min lön trots att vi muntligen kommit överens om en högre lön?

Jag och min chef kom överens muntligt om min nya lön. Senare ångrar sig chefen om lönen och minskar denna. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag beklaga den situation som du tycks hamnat i. Jag tolkar din fråga som att du och din chef muntligen har kommit överens om din lön. Din chef har därefter ångrat sig och minskat din lön. Du undrar nu om det chefen gör är lagligt. Regler om avtals giltighet återfinns i avtalslagen (AvtL). Jag kommer därför att utgå ifrån denna lag när jag besvarar din fråga.

Muntliga avtal är bindande

Ett muntligt avtal är bindande på samma sätt som skriftliga avtal enligt principen pacta sunt servanda som betyder att avtal ska hållas (1 § första stycket AvtL). Det finns alltså inget krav på att ett avtal om lön ska vara skriftligt. Eftersom muntliga avtal gäller och ni har kommit överens om en viss lön, är det den som ska gälla. I det fall din arbetsgivare har brutit mot ert muntliga avtal utgör det alltså ett avtalsbrott.

Muntliga avtal är ofta svåra att bevisa

Trots att ert muntliga avtal är bindande kan det i många fall vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal har kommit till stånd. Den som påstår att ett avtal finns har bevisbördan härom. För dig innebär detta att du har rätt till den överenskomna lönen, men i det fall det blir ditt ord mot arbetsgivarens ord kan det bli svårt för dig att kräva det.

Vad kan du göra nu?

Det vore bra om du på något sätt kunde styrka det som du och din arbetsgivare har kommit överens om. Finns det möjligen någon mejlkonversation mellan dig och arbetsgivaren där lönen framgår? Finns det en kollega som hörde vad som sades och som du kan hänvisa till? Om din arbetsgivare menar att han/hon bara kan erbjuda dig en lägre lön än vad ni ursprungligen kom överens om har du rätt att frånträda avtalet, eftersom du aldrig har accepterat den lön som du nu erbjuds. Jag skulle råda dig att ta kontakt med ditt fackförbund (om du är ansluten till något sådant) som kan hjälpa dig vidare. Om din arbetsgivare har ingått löneavtal med facket kan det vara värt att undersöka om arbetsgivarens förfarande har skett i strid med kollektivavtalet. Jag skulle dock inte råda dig att ta ärendet till domstol om bevisläget brister då domstolsprocesser är väldigt kostsamma.

Sammanfattning och råd

Min bedömning är att den lön som du och din arbetsgivare har kommit överens om är bindande. Däremot kan det bli svårt för dig att få ut den avtalade lönen om din arbetsgivare förnekar er överenskommelse. Jag skulle råda dig att i första hand samtala med din arbetsgivare och förklara att ni muntligen har kommit överens om en annan lön än den som han/hon nu erbjuder. Om din arbetsgivare vägrar att ge dig den avtalade lönen skulle jag råda dig att vända dig till ditt fackförbund (om du är medlem i sådant).

I fortsättningen skulle jag råda dig att alltid skriva ned vad du och arbetsgivaren kommit överens om och sända det till arbetsgivaren för att få en skriftlig bekräftelse tillbaka. På så vis kan du undvika att hamna i en liknande situation framöver. Jag hoppas att situationen löser sig för dig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?