Kan min bror låna ut båthuset utan mitt samtycke när vi båda är ägare?

2018-10-08 i Gåva
FRÅGA
Hej, min far gick bort i början av augusti i år. Han ägde ett båthus med båt, som nu min mor vill att jag och min bror ska äga tillsammans. Meningen är ju 50/50. Men nu har min bror lånat ut en båtplats i båthuset till sin kompis utan att tala med mig. Han beter sig som det är hans. Hur gör jag för att få ordning på detta? Mamma skrev också bara ett simpelt handskrivet gåvobrev. Gäller det? Med vänlig hälsning Linnea
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förutsätter i mitt svar att din far och mor var gifta vid tiden för din fars bortgång. Jag förutsätter vidare att det inte finns några särkullbarn inblandade.

Vem ärver vad?
1987 kom ny lagstiftning för arvsrätten vilken gav efterlevande make ett betydligt större skydd än man tidigare haft. Ändringen medförde att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap framför gemensamma bröstarvingar och arvingar i andra klassen som får vänta på sitt arv tills den efterlevande maken avlider. De har även blivit tillförsäkrade ett minimiskydd i basbeloppsregeln mot särkullbarn och testamentsförordnande.

Under förutsättning att din mor således var gift med din far så ärvde hon hela hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det sistnämnda uttrycket innebär att din mor fritt får disponera egendomen men att hon inte får testamentera bort den eller gåva bort den på vilket sätt som helst. Under förutsättning att några särkullbarn inte finns så ärver du och din bror lika i händelse av din mors bortgång.

Vilka formkrav finns för gåva?
Om det är så att tomten som båthuset står på är avstyckad och således utgör en egen fastighet så måste reglerna i jordabalkens fjärde kapitel beaktas. Gåvobrevet ska då vara undertecknat av gåvogivaren samt gåvotagarna (d.v.s du och din bror). Vidare krävs fastighetsbeteckning, namn på gåvotagarna och gåvogivarna. Är det inte hela fastigeheten som sk gåvas bort så ska det tydligt stå vilken del. Slutligen krävs att du och din bror blir lagfarna ägare av fastigheten vilket ni blir genom att ansöka om lagfart hos lantmäteriet. Observera att gåvobrevet ska vara bevittnat av två utomstående personer för att lagfartsansökan ska gå igenom.

Din mor kan få hjälp att upprätta ett gåvobrev via våra tjänster.

Anser man att båthuset är att se som lös egendom ska gåvobrevet fortsatt vara undertecknat av din mor och av er som gåvotagare. Vidare anses gåvan fullbordad när den har fullbordats, i ert fall när ni har fått nycklar till båthuset och således fått besittning om båthuset.

Under förutsättning att ni båda är ägare av båthuset...
Jag uppfattar "utlåningen" av båtplatsen som att ni inte har skrivit något nyttjanderättsavtal med din brors kompis. Under förutsättning att något avtal med ditt samtycke inte finns så saknar utlåningen juridisk verkan. Din brors kompis kan således bli tvungen att ta bort sin båt. Min rekommendation är dock alltid att först prata med sina nära och kära. Meddela din bror att du inte samtycker till utlåning av båtplatsen och därefter kan ni gemensamt ta snacket med din brors kompis.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll