Kan min arbetsgivare vägra att betala ut lön?

Hejsan min arbetsgivare betalade inte ut min lön och anklagade mig för en olycka med arbetsbilen och skickade till mig papper med självrisk o allt dedär. Så min fråga är får dom stoppa min lön innan de har tydliga bevis att det var jag som orsakade olyckan då jag har varit ledig i fyra dagar och någon annan har kört den bilen?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en arbetsgivare vägra att betala ut lön?

Genom ditt anställningsavtal uppkommer skyldigheter och rättigheter mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Arbetsgivarens främsta skyldighet är att betala ut din lön och om arbetsgivaren inte gör detta begår denne ett avtalsbrott. Om lönen inte betalas ut enligt anställningsavtalet uppkommer en lönefordran som förfaller den dagen då lönen skulle ha betalats ut till dig. Denna fordran kan du göra gällande mot arbetsgivaren. 

Genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) kan KFM ålägga din arbetsgivare att betala ut lönen, 2 § första stycket lag om betalningsföreläggande. Ansökan gör du skriftligen till KFM och i den ska du beskriva ditt yrkande, det vill säga vad du vill ska hända och de grunder som du baserar ditt yrkande på, 9 och 10 § lag om betalningsföreläggande. Du ska även ange beloppet, förfallodagen för lönen samt eventuell dröjsmålsränta, 11 § lag om betalningsföreläggande. Dröjsmålsränta kan du ha rätt till om din lön inte betalas ut i tid. Om du har ett kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om dröjsmålsränta i det avtalet. Det kan även finnas bestämmelser om dröjsmålsränta i ditt anställningsavtal. I den mån detta inte är reglerat gäller Räntelagens (RL) bestämmelser om dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan börjar löpa från och med den dag lönen skulle betalas ut, 3 § första stycket och 6 § RL.

Vad händer om du orsakat en skada i tjänsten?

Om du som arbetstagare orsakar en skada i tjänsten är huvudregeln att arbetsgivaren ansvarar för detta, 3 kap 1 § Skadeståndslagen (SKL). Ersättningsskyldighet för arbetstagare uppkommer endast i de fall det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter, 4 kap 1 § SKL. Det är med andra ord högt uppsatta krav för att en arbetstagare ska bli ersättningsskyldig för en skada som har vållats i tjänsten.

Om du skulle bli ersättningsskyldig för skadan kan din arbetsgivare i vissa fall kvitta din lönefordran. En kvittning är en form av betalning och betyder att en fordran kvittas mot en annan fordran. Om person A har en fordran på B och B har en fordran på A kan dessa fordringar kvittas. I ditt fall skulle fordran som din arbetsgivare har på dig avse ersättning för skada och för att kvittning ska ske krävs då att du uppsåtligen har orsakat skadan, 3 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Om du endast av oaktsamhet har orsakat skadan i tjänsten kan därför arbetsgivaren inte kvitta din lönefordran.

Sammanfattning

Avslutningsvis är mitt råd till dig att läsa igenom ditt anställningsavtal och, om du har, ditt kollektivavtal. Där står den dagen din lön ska betalas ut och det kan även finnas särskilda regler kring dröjsmålsränta. Om du vänder dig till arbetsgivaren igen och denne fortsatt vägrar betala ut din lön kan du ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Du kan läsa mer på KFM:s hemsida om hur man gör.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”