FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/08/2021

Kan min arbetsgivare tvinga mig att ha munskydd?

Varför min arbetsgivare vill tvinga mig att bära munskydd oavsett jag är vaccinerad ? Kan dom göra det och är de mot mina retligheten ??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För tillfället finns det ingen uttrycklig lag som reglerar användning av munskydd men detta gör dock inte att vägran att använda munskydd från din sida, gör att arbetsgivaren inte kan vidta åtgärder.

Din arbetsgivare har en grundläggande skyldighet att kontinuerligt utvärdera arbetsmiljön och riskerna på arbetsplatsen I och med Covid-19 kommer många arbetsgivarens riskbedömning ligga just på smittorisken och hur åtgärder ska vidtas för att förebygga risken i så stor utsträckning som möjligt. Att upprätthålla en god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du som arbetstagare har dock ett ansvar att samverka med din arbetsgivare för att uppnå god arbetsmiljö, så även du har en skyldighet även om ansvaret i grunden ligger på din arbetsgivare.

Om din arbetsgivare infört att munskydd ska användas, behöver detta tydligt framgå t.ex. genom en policy, upprepad information vid personalmöte eller liknande. Att inte följa föreskrifter på arbetsplatsen är arbetsrättsligt att ses som arbetsvägran av arbetstagaren. Dock krävs det i huvudregel att din arbetsgivare ger dig en skriftlig varning iså fall och att du får möjlighet att åtgärda det som du fått en varning för, alternativt att du erbjuds omplacering. Finns det ingen tjänst att omplaceras till så blir den slutliga åtgärden från arbetsgivarens sida, uppsägning. Därav hade jag gett dig rådet att använda munskydd om det är något arbetsgivaren sätter krav på alternativt att försöka föra en dialog med din arbetsgivare för att se om det finns andra lösningar som ni kan komma överens om. Att "tvingas" använda munskydd kränker inte dina rättigheter.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000