FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 11/02/2021

Kan min arbetsgivare låna ut mig mot min vilja?

Hej ! Jag arbetar med svetsning och vi blev korttidspermitterade fyra veckor för ca en vecka sedan. Min arbetsgivare fick tillfälle att hyra ut en man till ett annat företag under två veckor till att börja med och valde mig. P g a pandemin så har jag nekat detta, jag är den enda av fem anställda som tillhör riskgrupp ( något svagt hjärta efter operation för några år sedan och diabetes två ).

Företaget som vill hyra en man har vad jag vet 20-25 anställda och jag är rädd att jag kan bli smittad där, vi finns i en kommun där det för närvarande är snabbast smittspridning än i övriga länet. Min verkstadschef har tillsammans med sin chef bestämt att jag får stanna hemma i två veckor utan lön. Jag är inte medlem i någon fackförening och jag undrar om det finns något stöd i svensk lag för deras beslut ? Kan man anse att jag gjort mig skyldig till arbetsvägran ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga undrar du om din arbetsgivare har rätt att hyra ut dig, om det finns något lagstöd för att låta dig vara hemma utan lön samt om det kan anses att du gjort dig skyldig till arbetsvägran.

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt enligt vilken den kan leda och fördela arbetet. I arbetsledningsrätten finns även en rätt att besluta om omplacering av arbetstagare. Omplaceringsrätten är däremot inte utan inskränkningar. En omplacering är för handen när arbetsgivaren varaktigt förändrar en arbetstagares arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetstid.

Arbetstagarens arbetsskyldighet

Arbetstagarens arbetsskyldighet sammanfaller med omplaceringsrätten. Din arbetsskyldighet som arbetstagare styrs dels av anställningsavtalet, dels av eventuellt kollektivavtal. Som exempel kan en arbetsgivare i regel omplacera en arbetstagare till annan ort och det kan alltjämt föreligga en arbetsskyldighet (under förutsättning att det ligger inom rimligt pendlingsavstånd).

För att avgöra vad som faller inom din arbetsskyldighet ser man till om arbetsuppgifterna har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet, om de ska utföras för arbetsgivarens räkning och om de faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.

I bedömningen av om arbetsuppgifterna har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet måste avgöras om det skett ett arbetsgivarbyte eller ej. I det ser man till vem som betalar ut lön och vem som utövar arbetsledning. Att det ska ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhetsområde innebär att arbetet ska falla in under kollektivavtalsområdet. Att det ska vara inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer innebär att även om man som arbetstagare teoretiskt kan vara arbetsskyldig kanske man inte har kvalifikationer för den eventuella omplaceringen.

Om man som arbetstagare vägrar att utföra arbete som faller under arbetsskyldigheten gör man sig skyldig till arbetsvägran, vilket kan vara saklig grund för uppsägning.

I ditt fall kan det röra sig om en omplacering genom att arbetsgivaren vill flytta dig till en annan arbetsplats genom att låna ut dig. Om det faller inom din arbetsskyldighet är beroende av ovanstående. Det kan dock argumenteras för att det krävs ditt samtycke om det saknas ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Det kan vara så att det strider mot din anställningsavtal.

Faller det inte under arbetsskyldigheten är det en otillåten omplacering. Om det däremot faller under arbetsskyldigheten kan du göra dig skyldig till arbetsvägran vilket är grund för uppsägning.

Löneavdraget

Arbetsvägran kan som redogjort för ovan innebära saklig grund för uppsägning. Saklig grund för uppsägning innebär helt enkelt att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig. Så förstår jag däremot det inte som att är fallet för dig. Någon uppsägning har inte aktualiserats. Däremot har det bestämts att du ska stanna hemma utan lön i två veckor.

Utgångspunkten är att en arbetsgivare inte kan hålla inne en arbetstagares lön. Om arbetstagaren däremot inte kommer till arbetet när hen är skyldig att arbeta, är arbetsgivaren inte heller skyldig att betala ut lön (eftersom arbetsgivaren inte arbetat när hen är skyldig att göra det). Om det anses ligga inom din arbetsskyldighet rör det sig om olovlig frånvaro och arbetsgivaren är under den olovliga frånvaron inte skyldig att betala ut lön. Om det däremot inte rör sig om arbetsvägran kan arbetsgivaren givetvis inte heller besluta att du ska stanna hemma två veckor utan lön.

Avslutningsvis kan jag tyvärr inte ge någon djupare analys inom expresstjänsten. I normalfallet hade jag rekommenderat dig att kontakta ditt fackförbund; du är däremot inte med i något sådant. Jag råder dig därför att i den mån det är möjligt föra en dialog med din arbetsgivare. Du kan även anlita en jurist som går igenom ärendet, ditt anställningsavtal, vad som skett och vad som sagts och som kan företräda dig. Om du är intresserad av vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”