En arbetsgivares möjlighet att kräva återbetalning för utbildning till arbetstagare

Hej! Jag har jobbat med att montera lyftkranar under en period och fått två st utbildningar för att kunna utföra arbetet. Nu två år senare har jag sagt upp mig för att jag flyttat till annan ort. Då säger arbetsgivaren att han tycker jag står i skuld till honom för utbildningarna ( tot 50,000 inkl material,lön och utrustning) och för de verktyg han tycker jag hämtat ut för mycket. Han säger även att vi ska dra av allt ihop från min slutlön plus injobbad semester. Så min fråga är kan han göra så? Hur ska jag göra? Att tillägga är att inget avtal skrivits om utbildningarna eller dyligt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Primärt är det vad som avtalats mellan dig och din arbetsgivare som gäller och sekundärt vad som står i lagen. Eftersom du nämner att utbildningarna inte omnämnts i något avtal eller liknande utgår jag ifrån olika bestämmelser som finns i lagen.

Vid ingående av avtal gäller som huvudregel principen om "pacta sunt servanda" vilket betyder att "avtal ska hållas". Det innebär kortfattat att ett avtal som ingåtts ska följas och inte frångås på något vis, då detta i sådana fall är att se som ett avtalsbrott. I vissa avtal kan det finnas villkor som nämner att du kan bli återbetalningsskyldig för kurserna du gått om du inte arbetar kvar hos arbetsgivaren en tid därefter. Detta förutsätter dock att det står i avtalet en viss tid samt att återbetalningsskyldigheten framgår tydligt, vilket det inte verkar göra i ditt fall. Något som inte står i ett avtal kan räknas som en del av avtalet ändå, men när det är villkor som är särskilt tyngande för den som befinner sig i en underlägsen ställning [du som arbetstagare] kan de betraktas som oskäliga och därmed inte ses som en del av avtalet [36 § avtalslagen]. Dessutom kan arbetsgivaren inte kräva återbetalning på sådan utbildning som inte är specialutbildning. Utbildning som är nödvändig för att utföra arbetet eller omskolning räknas inte som en typ av specialutbildning.

Du har rätt till full lön och semesterersättning under din uppsägningstid, så detta är inte något din arbetsgivare kan bestämma något om i ditt fall. Angående verktygen har jag inte tillräcklig information för att kunna besvara om du "hämtat ut för många" då jag inte vet vad som gäller på ditt arbete. Det kan vara så att om företaget har en viss policy eller sedvänja om att ni får hämta ut ett visst antal verktyg och du inte följt detta, så kan företaget ha ett anspråk på dig att betala ersättning till dig för detta. Jag kan dock inte säga med säkerhet utan du får kolla på vad som gäller på din arbetsplats eller i gällande avtal.

Min slutgiltiga bedömning

Slutligen skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen du givit mig i frågan gör jag en bedömning att din arbetsgivare med största sannolikhet inte kan begära betalning för utbildningarna eller dra av kostnaderna för utbildningarna när det inte stått något om detta i ett avtal mellan er två. Utöver detta gäller även att din arbetsgivare inte kan göra avdrag för utbildningar som har varit nödvändiga för att utföra ditt arbete hos hen [särskilt inte när det inte heller stått i ert avtal].

Hoppas detta var svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”