Kan min arbetsgivare bestämma hur mina arbetstimmar ska fördelas när jag går ned i arbetstid för att vara med min son?

Hej!

Jag vill arbeta 75% kommande från 1 augusti 2018 - 1 juni 2019. Jag har en son på sex år. Anledningen till att jag vill gå ner i arbetstid är att jag vill hinna med att hämta min son i tid och även hinna ta med honom på aktiviteter. Jag jobbar på en mindre arbetsplats och vi är schemalagda mån - fre ca 7.30 till 17. Min undran är hur mycket jag kan påverka hur min arbetstid ska förläggas. Kan jag lägga in önskemål om att jobba 75%, men bara förutsatt att vi kan hitta en lösning på schema som gör att det underlättar för mig att ta hand om barnet. (Vill inte hamna i en sits där jag har önskat gå ner till 75% och så ligger tiderna med så jag börjar sent och och därmed slutar sent. I det fallet innebär det ingen nytta för mig medan lönen skulle vara 25% lägre.) Har man alltid rätt att välja att sprida ut arbetet över fem dagar, eller kan arbetsgivaren förlägga arbetet så att det blir en ledig dag istället och då i princip fullånga dagar de andra dagarna?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt sett har arbetsgivaren getts rätten att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen, vilket innebär att din arbetsgivare får bestämma hur ditt schema ska se ut. Som förälder till ett barn under åtta år har du dock vissa rättigheter enligt Föräldraledighetslagen (FLL) som begränsar din arbetsgivarens rätt att bestämma över dina arbetstider.

Som förälder till ett barn under åtta år har du för det första alltid rätt att gå ned i arbetstid till 75 %, och arbetsgivaren måste bevilja det (FLL 7 §). Du får också bestämma hur dessa timmar ska fördelas, och arbetsgivaren måste godta dina önskemål så länge det inte orsakar påtagliga störningar i verksamheten (FLL 14 §). Det krävs alltså ganska stora konsekvenser för att arbetsgivaren ska kunna frångå dina önskemål. En aspekt som kan vara relevant är att du jobbar på en liten arbetsplats, och därför märks förändringar mer i verksamheten än om du arbetat på en större arbetsplats. Skulle det vara så att dina önskemål innebär en påtagliga störningar kan din arbetsgivare välja att sprida ut timmarna över arbetsveckan, ge dig delar av vissa dagar ledigt eller en hel dag i veckan (FLL 14 §). Risken finns då att förläggningen sker på ett sätt som inte gör nedgången i arbetstid värd för dig.

För det mesta brukar arbetsgivare och arbetstagare kunna komma fram till en lösning som fungerar för båda parter. Min rekommendation är därför att du pratar med din arbetsgivare där du uttrycker dina önskemål och hur du vill att dina 75 % ska fördelas över en arbetsvecka, innan du begär att få gå ned i omfattning. Din arbetsgivare bör då kunna upplysa dig om vilka möjligheter hen har att möta dina önskemål. Skulle det vara omöjligt att lägga upp ett schema som gör reduceringen i arbetstid värd för dig så får du på så sätt åtminstone veta det på förhand.

Skulle det uppstå en tvist, för att ni inte kan komma överens, är det dock din arbetsgivare som måste bevisa att det skulle uppstå påtagliga störningar i verksamheten om hen skulle bemöta dina önskemål.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo