Kan meddelanden hindras från att nå fram till mottagaren vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation?

2021-02-09 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag läste att när polisen avlyssnar någon så har de rätt att förhindra personen att exempelvis skicka meddelanden. Hur gör polisen som avlyssnar för att förhindra det? Byter polisen den avlyssnades lösenord på sociala medier så personen inte kan logga in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (förkortat HAK) finns i Rättegångsbalken (RB) 27 kap.

Genom HAK kan polisen lyssna på eller läsa din kommunikation

HAK innebär att polisen direkt läser, lyssnar på eller spelar in en persons meddelanden och samtal över t.ex. telefon eller Internet (RB 27 kap. 18 §). Det kan vara både samtal över det fasta telefonnätet och mobilnätet, sms, mail eller samtal och meddelanden över Internet (hemsidor och appar o.s.v.). Det behöver inte vara sådant som sägs eller skriv nu, utan polisen ska även kunna se sådant som skrivits en tid tillbaka.

Polisen kan se vad du skriver på Internet, men oftast inte om materialet är krypterat

Polisen kan alltså i praktiken se vad en person skriver på Internet från sin mobiltelefon. Men i realiteten är de däremot oerhört begränsade då många hemsidor och appar idag är krypterade. Än så länge verkar inte polisen ha lagligt tillstånd att ta del av krypterat material och kan i sådant fall endast se att en person t.ex. skriver något, men inte vad.

Polisen får bara avlyssna dig om du eller den du kommunicerar med är skäligen misstänkt

Vad jag tycker är viktigt att vara medveten om är att polisen bara får använda HAK om en person är skäligen misstänkt för ett specifikt brott (RB 27 kap. 20 §). Detta betyder att det redan ska finnas konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en person har begått brottet i fråga. När du är skäligen misstänkt ska polisen berätta detta för dig när du kommer in på förhör. Du har alltså rätt att veta om du är skäligen misstänkt och därmed kan utsättas för HAK. Det får inte heller vara vilket brott som helst som personen är misstänkt för som gör att polisen använder HAK, utan det måste vara ett brott för vilket det lägsta straffet kan bli två år i fängelse.

Ytterligare något jag tycker är bra att vara medveten om är att polisen kanske egentligen inte avlyssnar dig utan personen du pratar eller skriver med. Då är det alltså den andra personen som är skäligen misstänkt. Men eftersom du kommunicerar med den personen så ser ju polisen också vad du säger eller skriver.

Vad gäller frågan om polisen får hindra ett meddelande att komma fram:

När ett tillstånd till hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation har meddelats får åtgärderna enligt 27 kap. 19 § andra stycket rättegångsbalken användas för att hindra meddelanden från att nå fram.

Sammanfattning:

- Ja, om polisen använder hemlig avlyssning av en misstänkt persons mobiltelefon kan de se vad personen skriver på Internet.

- Polisen kan troligtvis inte se vad personen skriver på Internet om hemsidan eller appen är krypterad.

- Enligt 27:19 st. 2 RB kan meddelanden förhindras från att nå fram, detta endast om tillstånd till hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation har meddelats

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?