Kan man vara timanställd hur länge som helst?

Jag timanställd som taxi/färdtjänstchaufför sedan mars 2019.

Vad gäller för mej gällande LAS-dagar och övergång till tillsvidareanställning?

Kan jag vara timanställd hur länge som helst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på din arbetsplats kan ange andra bestämmelser som kan avvika från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller men även en sammanfattning kommer finnas med i slutet.

Enbart en allmän visstidsanställning eller vikariat kan övergå till en tillsvidareanställning

Det framgår inte vilken anställningsform du har, en timanställning är inte en anställningsform utan det är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad som gäller. En tidsbegränsad anställning kan i sin tur vara av olika former men notera att det enbart är allmän visstidsanställning eller vikariat som kan övergå till en tillsvidareanställning. Vad som gäller i ditt fall bör framgå i ditt anställningsavtal (4 §, 5 § och 5a § LAS).

Hur man räknar LAS-dagar är beroende av vilken anställningsform du har

För att en anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, så kallad "inlasning", krävs att arbetstagaren har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, alternativt under en period då arbetstagaren haft olika tidsbegränsade anställningar som följt på varandra (5a § LAS).

När man räknar dessa två år är det sammanlagd anställningstid på 731 så kallade "LAS-dagar" som gäller. Beräkningen sker utefter hur många dagar man jobbat, inte antal timmar (se AD 2019 nr 56).

Hur dina LAS-dagar ska beräknas är beroende av din anställningsform. En timanställning kan anses utgöra en så kallad intermittent anställning, det vill säga att man får en ny anställning varje nytt arbetspass samt har rätt att tacka nej till passen. Vid en sådan anställning räknar man varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar" medan man vid andra anställningsformer även kan räkna dagarna däremellan.

Sammanfattning

Vad som gäller för dig angående LAS-dagar är beroende av vilken anställningsform du har. En timanställd har ofta en så kallad intermittent anställning och i sådant fall räknas varje dag du arbetat. I annat fall räknas dagarna däremellan, det vill säga från anställningens startdatum till slutdatum.

Du kan alltså inte vara timanställd hur länge som helst utan när du kommit upp i 731 LAS-dagar gäller att din anställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo