Kan man vara deltidsanställd i mer än sex månader?

2019-04-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har en arbetskollega som jobbar två halva dagar i veckan för våran arbetsgivare och har gjort det i fler än 6 månader. Är det lagligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan det sägas att anställningsförhållanden kan komma till stånd på olika sätt och att ett avtal där man arbetar två halvdagar i veckan i mer än sex månader kan vara fullt giltigt.

I den här givna situationen med din arbetskollega och din arbetsgivare vet jag inte vad som är avtalat dem emellan men ska kort och koncist reda ut för dig så att du vet vad som gäller generellt angående form och omfattning på en anställning och att du med ledning av detta får svar på din fråga:

Anställningsform och omfattning

En anställning kan vara antingen på heltid eller deltid. Att använda begrepp som heltids- och deltidsanställd, som ofta görs i dagligt tal, ska göras med försiktighet då de inte utgör egna anställningsformer. Därmed gäller att vare sig man är fast anställd eller har en tidsbegränsad anställning så kan det vara på heltid eller deltid. Heltid utgör i normalfallet mellan 35 till 40 timmar per arbetsvecka. Allt därunder är deltid. Det finns ingen lagreglerad minsta arbetstid du har rätt till, utan det är upp till arbetsgivaren att bestämma utefter arbetsledningsrätten.

Det finns två givna anställningsformer enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och dessa är en tillsvidareanställning (fast anställning) och en visstidsanställning (tidsbegränsad anställning). I det förstnämnda fortlöper anställningen i princip i all oändlighet tills att arbetstagaren sägs upp, och i det sistnämnda så kan arbetstagaren och arbetsgivaren sinsemellan avtala om ett slutdatum.

Har arbetsgivaren och din arbetskollega kommit överens om en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som ska pågå längre än sex månader är situationen därmed fullt giltig. Även en provanställning (visstidsanställning) som enligt LAS får pågå högst under sex månader, kan pågå längre och fortfarande vara giltig om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som säger att detta är tillåtet. Detta följer av att LAS är dispositivt och att det av delar av lagen går att avtalas om annat genom just kollektivavtal. Kollektivavtalet kan även ha regler om en minsta arbetstid per vecka som måste upprätthållas på arbetsplatsen, som skulle medföra att avtal om mindre arbetstid är ogiltigt.

Därmed följer att jag inte kan besvara din arbetskollegas situation specifikt utan att jag skulle behöva veta mer om vad som avtalats dem emellan och vad som gäller på arbetsplatsen.

Jag hoppas att du med ledning av ovan fått svar på din fråga. Om inte så är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (684)
2020-05-26 När övergår tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?
2020-05-23 Måste anställningsavtalet vara skriftligt?
2020-05-16 Hur många timmar i veckan är en heltidsanställning
2020-05-09 Anställningsavtal och formkrav

Alla besvarade frågor (80334)