FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)15/02/2020

Kan man vara anonym när man begär ut en dom?

Hej! Jag har begärt ut en dom i som gäller en viss person. Jag har begärt ut domen med e-tjänsten på domstol.se. Kommer personen domen gäller att se den här begäran? Jag förstår att jag inte är anonym mot domstolen, men är jag anonym mot de parter som ingår i domen?

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Varje svensk medborgare har rätt till att ta del av det allmänna handlingar. En dom är en allmän handling. Detta innebär att du har rätt att vända dig till domstolen och begära ut en dom utan att de ifrågasätter det, 2 kapitel 1 § tryckfrihetsförordningen.

Du har en rättighet att vara anonym när du begär ut en dom. Du behöver inte ange ditt namn eller andra personuppgifter när du begär ut en dom. Således kommer du kunna vara anonym och ingen kommer veta att du har begärt ut domen. Du kan läsa mer om detta på domstolen hemsida här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänligen hälsning,

Arman Mohajeri FalahRådgivare