Kan man välja tillämplig lag för ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Kan man skriva ett äktenskapsförord där man som gifta är överens om att ett lands lag ska tillämpas om mannen är från Australien och kvinnan från Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att upprätta ett avtal som styr vilket lands lag som ska tillämpas vid en eventuell skilsmässa där äktenskapsförordet aktualiseras. Ett avtal om tillämplig lag måste vara skriftligt och daterat och undertecknat av båda parterna. Kompletterande formkrav kan tillkomma beroende på lagen i det land makarna har hemvist (art 22-25 makarförordningen).

Du kan läsa mer om lagvalsavtal på Skatteverkets hemsida som du hittar här.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?