Kan man välja mellan att arrendera ut och hyra ut ett hus?

2015-10-28 i Arrende
FRÅGA
hej jag funderar på att arrendera ut mitt hus, en gammal bondestuga, marken är redan utarrenderad till en storbonde, är eet någon skillnad på att arrendera ut eller hyra ut? vilket är bäst?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som jag har förstått det har du arrenderat ut marken som huset står på, men inte själva huset. Ett hus kan inte arrenderas ut, det kan endast hyras ut då arrende avser uthyrning av mark enligt 8 kap 1 § jordabalken (nedan förkortat JB). Det går alltså inte att välja mellan att arrendera ut sitt hus eller att hyra ut sitt hus. Under vissa omständigheter är det möjligt att arrendera ut mark där det står ett hus, detta kallas bostadsarrende (10 kap JB) och syftar till att arrendatorn (den som arrenderar marken) skall ha möjlighet att bygga hus på marken som denne hyr. Då arrenderar denne både marken och huset. Det går dock inte att arrendera ut hus och mark separat. Om avtalet med storbonden är ett bostadsarrende har denne besittningsskydd även till huset som står på marken. Detta innebär att om du vill att arrendevillkoren skall ändras mellan er måste du meddela detta inför en ny arrendeperiod enligt 10 kap 3 § JB vilket kommer leda till att du behöver vänta en tid innan förändringen träder i kraft. Om du enbart arrenderat ut marken till storbonden bör du som jordägare kunna hyra ut huset utan problem i detta avseende.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (196)
2020-10-19 Fortsätter arrende gälla om fastigheten säljs?
2020-10-16 krävs det skriftlig uppsägning av ett arrendeavtal och kan ett arrendeavtal automatiskt förlängas och hur länge isåfall?
2020-10-08 Vad är skillnaden mellan markupplåtelse och arrende?
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?

Alla besvarade frågor (85192)