FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/11/2022

Kan man välja att inte anställa någon på grund av dennes uttalanden i media?

Hej Läste nyligen en artikel där man hade intervjuat personer. De som medverkade ville inte ha med sitt namn i artikeln då man misstänkte att det kunde påverka framtida anställningar. Är det lagligt att påverka framtida anställningar pga vad man säger i media?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder som grundprincip fri anställningsrätt, vilket innebär att arbetsgivare mer eller mindre helt fritt kan välja vem de vill anställa. Det finns dock ett fåtal begränsningar, exempelvis är offentliga aktörer skyldiga att anställa den person som är mest lämplig sett till erfarenhet och kompetens. Den främsta begränsningen av anställningsfriheten som gäller för såväl privata som offentliga aktörer är att man inte får diskriminera någon, enligt grunderna i diskrimineringslagen, vid valet av arbetstagare. I 1 kap. 1 § diskrimineringslagen framgår det att diskrimineringsgrunderna är:

  1. kön
  2. könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. etnisk tillhörighet
  4. religion eller annan trosuppfattning
  5. funktionsnedsättning
  6. sexuell läggning
  7. ålder

Så länge uttalandena i media inte kan hänföras till någon av dessa diskrimineringsgrunder, till exempel att en person uttryckt att det är svårt att lida av en viss funktionsnedsättning, är det tillåtet för en arbetsgivare att neka personen i fråga anställning på grund av uttalanden denne gjort i media.

Hoppas det gav svar på din fråga och vänd dig gärna till oss på Lawline igen om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000