Kan man väcka talan om Hets mot folkgrupp när det framställts i en tidningsartikel?

Hej! Jag undrar över det här med hets mot folkgrupp. Idag skrevs en kolumn i Aftonbladet där författaren framställde alla bögar som promiskuösa och intresserade av tillfälliga sexuella kontakter. De som inte sällade sig till den gaykulturen var eg sorgsna över att ha fastnat i den heterosexuella normen. Nu undrar jag om detta, som spär på fördomar och drar alla över en kam, och faktiskt skadar de "radhus"-bögar som hen pratar nedsättande om kan klassas som hets mot folkgrupp. Det finns inget hot i det hela. Och vid en ev sån anmälan, står man då som privatperson och får stå för rättegångskostnader vid en förlust?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Jag tolkar det som att du undrar följande tre frågor: 1. Om en viss kolumn kan räknas som hets mot folkgrupp, 2. om det finns en möjlighet för dig att väcka talan om det. 3. Om du kommer behöva stå för rättegångskostnaderna.

1. Om kolumnen är hets mot folkgrupp

I Sverige gäller som utgångspunkt alltid yttrandefrihet, vilket betyder att man ska få yttra sig hur man vill. Ett undantag till detta är när det rör sig om hets mot folkgrupp. Eftersom det innebär att man begränsar en mänsklig rättighet är man väldigt försiktig vid att straffbelägga yttranden som hets mot folkgrupp. Dessutom har Sverige åtagit sig att försvara yttrandefriheten genom internationella avtal. Men naturligtvis finns det utrymme för att döma något som om hets mot folkgrupp. Det är däremot väldigt oförutsägbart vad en domstol skulle klassa som hets mot folkgrupp, eftersom det rör sig om en bedömning för just det specifika fallets omständigheter.

2. Möjlighet till talan

För det första måste konstateras att yttrandet har gjorts i en tidning som har en ansvarig utgivare. Att en tidning har en ansvarig utgivare betyder att utgivaren tar på sig ansvaret för det som tidningen ger ut, så kallat "ensamansvar". Av ensamansvaret följer att journalister och andra som jobbar med tidningen inte kan dömas för det som de skrivit, det gör istället den ansvarige utgivaren. Att ha en ansvarig utgivare innebär också att det som skrivs i tidningen endast kan dömas för vissa särskilda brott som är skrivna i grundlag. Om åtal väcks kommer detta med andra ord inte riktas mot författaren av kolumnen men mot den ansvarige utgivaren.

Åtal för hets mot folkgrupp som är skrivet i grundlag kan bara väckas av Justitiekanslern. Detta innebär att du som individ inte själv kan ta saken till domstol. Dock finns det en möjlighet för dig att anmäla brottet till polisen eller till Justitiekanslern.

3. Rättegångskostnader

Eftersom det är justitiekanslern som väljer att väcka talan eller inte behöver du inte stå för några kostnader.


Sammanfattningsvis

För att sammanfatta är det alltså väldigt svårt att avgöra vad som är och vad som inte är hets mot folkgrupp. Det finns däremot alltid en möjlighet för dig att anmäla saken till polisen eller till Justitiekanslern.

Hoppas detta gav svar på dina frågor,

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”