FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/04/2019

Kan man väcka talan i Sverige när rättegång pågår i Thailand?

Jag har startat en tvist i Thailand, Svarande är svensk medborgare och bosatt i Thailand, Han dömdes som vållande för vårdslöshet i trafik och fick två års fängelse villkorligt och böter, Jag var hans passagerare på MC och skadades svårt med öppen fotledsfraktur intryckt bröstrygg mm. (23/7 2017)

Tidfristen att ställa krav går ut 30 augusti 2019.

Anlitad Thailänsk advokat är tydlig med att jag kommer med stöd av redan avkunnad dom få ersättning för mina kostnader samt skadestånd. Domen är beräknad till mitten an November 2019.

Min fråga eftersom jag inte vet hur stort belopp som kan komma att utdömmas: Kan jag stämman honom även i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

En grundläggande rättsstatlig princip är res judicata. Det innebär i tvistemål (som ditt fel är då du utkräver skadestånd) att samma sak inte ska prövas flera gånger. Det vore mycket osäkert för individen om denne kunde bli stämd, domen blev ogillande och denne kan stämmas igen. Därför står det i rättegångsbalken (RB) att en fråga som upptagits till prövning inte får prövas igen (17:11 st 3 RB) - det föreligger alltså rättegångshinder.

Vad som utgör samma fråga är omdiskuterat men numera anses det vara samma fråga om det rör sig om samma eller ekonomiska likvärdiga följder, vilket det gör i ditt fall om du sedan stämmer honom för trafikolyckan och kräver följden skadestånd för personskada. Svensk rätt tillåter inte heller att man väcker talan i en fråga som en annan rättegång redan behandlar (13:6 RB), varför du inte kan väcka talan i frågan även om rättegången i Thailand inte är avslutad.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo