Kan man upprätta ett gåvobrev i efterhand?

Gåvobrev i efterhand? Jag har gett mina barn pengar vid olika tillfällen under de senaste åren utan att skriva gåvobrev. Kan jag nu i efterhand göra detta och även föreskriva att gåvorna inte ska anses vara förskott på arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida gåvobrev kan upprättas efter att en gåva överlämnats samt om det i så fall kan föreskrivas att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. 

Om gåvobrev 

Ett gåvobrev är en handling som kan användas som bevis för att viss egendom givits som gåva. I ett gåvobrev kan man ange villkor som ska gälla för gåvan, som t.ex. att egendomen ska vara enskild. Tyvärr är det inte möjligt att upprätta gåvobrev i efterhand utan det ska göras i samband med att gåvan överlämnas.

Kommer gåvan att räknas som förskott på arv?

När man ger gåvor till sina barn är detta enligt huvudregeln att räkna som förskott på arv. Gåvan kommer således att avräknas på arvet. För att undvika det kan man, som du nämner, föreskriva i ett gåvobrev att gåvan inte ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). 

Eftersom det inte går att upprätta gåvobrev i efterhand är denna lösning inte möjlig i ditt fall. Om du vill reglera detta rekommenderar jag istället att du skriver det i ett testamente. Viktigt är då att formkraven för hur ett testamente upprättas är uppfyllda. Testamentet ska bl.a. upprättas skriftligen och i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). 

Rekommendation

Att gåvan inte ska utgöra förskott på arv regleras vanligtvis i ett gåvobrev. Gåvobrev ska dock överlämnas till mottagaren samtidigt som gåvan. I detta fall rekommenderar jag därför att du upprättar ett testamente, vilket vi på Lawline kan hjälpa dig med (för mer information se här). Om du vill rådgöra med en jurist finns även möjlighet till detta, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”