FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv20/06/2022

Kan man upprätta ett gåvobrev i efterhand?

Gåvobrev i efterhand? Jag har gett mina barn pengar vid olika tillfällen under de senaste åren utan att skriva gåvobrev. Kan jag nu i efterhand göra detta och även föreskriva att gåvorna inte ska anses vara förskott på arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida gåvobrev kan upprättas efter att en gåva överlämnats samt om det i så fall kan föreskrivas att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. 

Om gåvobrev 

Ett gåvobrev är en handling som kan användas som bevis för att viss egendom givits som gåva. I ett gåvobrev kan man ange villkor som ska gälla för gåvan, som t.ex. att egendomen ska vara enskild. Tyvärr är det inte möjligt att upprätta gåvobrev i efterhand utan det ska göras i samband med att gåvan överlämnas.

Kommer gåvan att räknas som förskott på arv?

När man ger gåvor till sina barn är detta enligt huvudregeln att räkna som förskott på arv. Gåvan kommer således att avräknas på arvet. För att undvika det kan man, som du nämner, föreskriva i ett gåvobrev att gåvan inte ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). 

Eftersom det inte går att upprätta gåvobrev i efterhand är denna lösning inte möjlig i ditt fall. Om du vill reglera detta rekommenderar jag istället att du skriver det i ett testamente. Viktigt är då att formkraven för hur ett testamente upprättas är uppfyllda. Testamentet ska bl.a. upprättas skriftligen och i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). 

Rekommendation

Att gåvan inte ska utgöra förskott på arv regleras vanligtvis i ett gåvobrev. Gåvobrev ska dock överlämnas till mottagaren samtidigt som gåvan. I detta fall rekommenderar jag därför att du upprättar ett testamente, vilket vi på Lawline kan hjälpa dig med (för mer information se här). Om du vill rådgöra med en jurist finns även möjlighet till detta, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Jennie AskengrenRådgivare