Kan man upphäva uppsägningstiden i ett hyresavtal?

2017-12-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag hyr en del i ett kollektiv (i en bostadsrätt) där jag har 3 månaders uppsägning; jag har meddelat min hyresvärd att jag vill flytta ut, dock innan dessa 3 månader. Till saken hör att det förekommer kriminella aktiviteter i kollektivboendet. Finns det något inom lagens namn som kan upphäva dessa 3 månaders uppsägningstid?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår för att ditt hyresavtal är upprättat för obestämd tid.

Avtalet

Inom avtalsrätten gäller den allmänna rättsgrundsatsen om att "avtal ska hållas". Om två parter har ingått ett avtal så är utgångspunkten att detta avtal ska förverkligas och hållas. Principen om att avtal ska hållas är stark och det betyder att avtal inte kan sägas upp hur som helst.

Det finns möjligheter att ogiltigförklara ett avtal om det har ingåtts på felaktiga grunder. Det förutsätter dock att t ex råntvång, tvång, svek, ocker, eller felskrivning föreligger alternativt att avtalet strider mot tro och heder (3 kap. 28-33 § avtalslagen). Avtal kan även ogiltigförklaras eller jämkas om avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll och omständigheterna vid dess uppkomst (3 kap. 36 § avtalslagen). Utifrån de uppgifter du lämnat i din fråga verkar inte hyresavtalet ingåtts på någon av dessa felaktiga grunder.

Uppsägningstid

Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § jordabalken). Eftersom ditt hyresavtal uppfyller minimiregeln om tre månader kan du inte korta ner eller upphäva uppsägningstiden. Det du kan göra är att prata med din hyresvärd för att se om ni har möjlighet att komma överens om en kortare uppsägningstid. Om ni inte kan komma överens så måste du betala under din uppsägningstid även om du flyttar tidigare.

Om du misstänker att det förekommer kriminella aktiviteter i kollektivboendet kan du göra en polisanmälan. Det kan du göra genom att ringa 114 14 eller besöka din närmsta polisstation. Du hittar adressen till din närmsta polisstation på polisens hemsida.

Med vänlig hälsning,
Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1648)
2021-12-08 Problem vid hyra av lokal på bestämd tid
2021-12-07 När är min uppsägning av lägenhet via e-post gällande?
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt

Alla besvarade frågor (97720)