Kan man undvika konverteringsregeln i 5a § LAS?

Hej!

Jag har en fråga gällande LAS och konvertering.

Är det så att man kan anställa en person på allmänvisstidanställning (timme) i "nästan 720 dagar/arbetstillfällen" och därefter byta anställningsform till vikariat på ytterligare "nästan 720" dagar för att komma runt konverteringsregeln? Eller Slår man ihop dessa anställningsformer och måste tillsvidareanställa personen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver regleras anställningar i lagen om anställningsskydd (LAS). Regeln du skriver om handlar om när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning (5a § LAS).

När övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i mer än två år (5a § LAS). Detta sker under förutsättning att arbetstagaren antingen varit anställd i allmän visstidsanställning i minst två år under en femårsperiod (5a § första punkten LAS). Det sker också då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete under sammanlagt minst två år, om anställningarna följt på varandra (5a § andra punkten LAS). En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag (5a § andra stycket LAS). Detta innebär att om en arbetstagare är anställd på en allmän visstidsanställning och sedan inom sex månader från att den löpt ut blir anställd på ett vikariat ska dessa anställningar räknas ihop. Om arbetstagaren då varit anställd i sammanlagt minst två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Slutsats

Svaret på din fråga är alltså nej. Man kan inte anställa en person först på en allmän visstidsanställning och sedan på ett vikariat för att undkomma att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om anställningarna följt på varandra, alltså tillträtts med max sex månaders mellanrum, ska de räknas ihop. Om arbetstagarens sammanlagda anställningstid då överstiger två år övergår dennes anställning till en tillsvidareanställning.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo