Kan man undvika att arv utmäts genom att avstå arv?

2019-10-29 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej! Om det finns en skuld hos kronofogden på arvingen hur förhåller det sig då vid en avsägelse av arvet till förmån för dennes barn, är det även då utmätningsbart från dessa?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag påpeka att det är skillnad på en avsägelse av arv och ett arvsavstående. Ett arvsavstående innebär att den arvsberättigade avstår sitt arv till förmån för sina legala arvingar. Avsägelse av arv innebär istället att arvet fördelas mellan de övriga arvingarna i arvsordningen. Arvingen som avsäger sig från arvet "klipper" arvet för dennes legala arvingar och de blir därmed lottlösa. Jag förstår det därför som att din fråga rör arvsavstånde.

Den arvsberättigade kan avstå från sitt arv genom att underrätta om detta och få det undertecknat vid bouppteckning. Avstående kan också ske genom en avståendehandling till boutredningsman, testamentsexekutorn eller övriga dödsbodelägare. Görs detta kommer arvet istället gå till den arvsberättigades barn. Arvsavståendet måste ske innan arvskiftet, det vill säga innan arvet fördelas. Sker avståendet efter arvskiftet kan det enligt praxis betraktas som en gåva, vilket innebär att gåvan kan gå åter för att sedan utmätas.

Alltså är arvet inte utmätningsbart hos den arvsberättigades barn om ett arvsavstående skett innan arvskifte ägt rum.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98633)