FrågaAVTALSRÄTTGåva21/02/2018

Kan man undgå bundenhet från ett gåvolöfte?

Jag skrev i januari 2011 ett avtal om att skänka 20.000kr per år under fem år till en god vän. Jag gjorde detta 2011 samt 2012. Därefter föll mottagaren in i ett missbruk och vi hade ingen kontakt. Nu 2018 återkommer motparten och kräver 60.000kr med hänvisning till gåvoavtalet.

Är avtalet om gåva fortfarande bindande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser kring gåvor finns i gåvolagen (GåvoL).

Bundenhet
Ett löfte om en gåva är bindande när den slutgiltigt fullbordats, när den är gjord i skriftlig form och överlämnats till gåvomottagaren eller om löftet uttalats offentligt och det var avsett att komma till allmänhetens kännedom (1 § 1 st GåvoL). Så som jag förstår det har ni skrivit ett skriftligt avtal och då krävs det att detta avtal har lämnats över till din vän för att du ska vara bunden av dess innehåll.

Återkallelse av gåvolöfte
Ett gåvolöfte kan dock återkallas om återkallelsen kommer mottagaren tillhanda senast samtidigt som den tar del av gåvolöftet (7 § avtalslagen). Detta är ju dock inte aktuellt i ditt fall då gåvorna redan är påbörjade. Gåvolagen föreskriver däremot fler möjligheter till återkallelse. Om din vän har gjort dig märkligt orätt står det dig fritt att återkalla en gåva som ännu en fullbordats. En sådan omständighet kan t.ex. vara att du har blivit misshandlad av din vän som gåvotagare. Återkallelsen måste dock åberopas till gåvotagaren senast ett år från att man fick kännedom om omständigheten (5 § 2 st GåvoL). Att din vän föll i ett missbruk bör inte anses som en sådan omständighet som aktualiserar denna bestämmelse.

Ytterligare en utväg föreligger om gåvan inte har fullbordats och givaren får försämrad ekonomi efter denne har givit gåvolöftet och ett utkrävande av gåvan skulle vara uppenbart orimligt. Mottagarens situation ska dock också beaktas vid bedömningen (5 § 1 st GåvoL).

Jämkning/lämnas utan avseende
Avtalslagen innehåller en generellt tillämplig bestämmelse om jämkning/ogiltighetsförklaring av avtalsvillkor. Det förutsätts att villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 § avtalslagen). Det innebär att senare inträffade förhållanden som inte var förutsebara vid tillkomsten av avtalet kan bryta bundenheten. Det återstår en bedömning i det enskilda fallet om den brutna kontakt er emellan är tillräcklig för att anses som ett oskäligt avtalsvillkor. Om så är fallet kan avtalet jämkas eller lämnas utan avseende i sin helhet.

Hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss om du har ytterligare funderingar!

Vänligen

Ikram AsryRådgivare
Hittade du inte det du sökte?