Kan man under äktenskapet genom ett äktenskapsförord avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom och hur går det i så fall till vid ett arv då det finns särkullbarn?

FRÅGA
Hej! Kan man som gifta överföra tex en bostadsrättslägenhet eller bankkonton på den andra makan som enskild egendom genom ett äktenskapsförord? Vad händer vid ett ev arv och då det finns särkullebarn?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar där de bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hens enskilda egendom (7 kap. 3§ första stycket äktenskapsbalk). Med enskild egendom avses sådan egendom som inte är föremål för bodelning.

För att åstadkomma ett giltigt äktenskapsförord finns det tre krav som ska vara uppfyllda enligt 7 kap. 3§ äktenskapsbalken:

- Äktenskapsförordet ska vara skriftligt

- Det ska undertecknas av makarna och

- Det ska registreras hos Skatteverket.

Det du säger stämmer alltså, det är möjligt att genom ett äktenskapsförord avtala om att t.ex. en bostadsrätt eller ett bankkonto ska vara den ena makens enskilda egendom.

Vad händer vid ett eventuellt arv då det finns särkullsbarn eller gemensamma barn?

Om den avlidne maken har t.ex. ett bankkonto som enskild egendom så kommer denna ej ingå i bodelningen som görs efter att maken har avlidit (10 kap. 1 § äktenskapsbalk). Bankkontot kommer alltså tillhöra den avlidne makens kvarlåtenskap.

Om den avlidne maken hade särkullsbarn kommer dessa särkullsbarn få ärva sin arvslott ur den avlidne makens kvarlåtenskap direkt (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalk)

Om den avlidne maken och den efterlevande maken hade gemensamma barn kommer den efterlevande maken att ärva den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalk). När den efterlevande maken därefter avlider har den först avlidne makens arvingar rätt till dennes kvarlåtenskap i form av efterarv (3 kap. 2 § första stycket ärvdabalk).

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
När Jag gifter mig och skriver i äktenskapsförordet att mina aktier, fonder samt avkastning och framtida arv ska vara enskild egendom vid skilsmässa. När jag avlider ärver min make det , fast vi har gemensamma barn. Förstår jag det rätt? Tacksam för svar Mvh Therese
2019-03-07 22:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1009)
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?
2019-10-07 Vad gäller för en vigsel?

Alla besvarade frågor (73809)