Kan man tvingas byta vårdcentral efter utfört utredning på psykiatrin?

Kan man bli tvingas att byta vårdcentral efter att man har gjort en utredning på psykiatrin?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den frågan som du ställer är beroende av flertal olika faktorer där en helhetsbedömning måste göras utifrån omständigheterna. Med tanke på att jag inte har så mycket detaljer att utgå ifrån kommer jag i sammanfattade drag ge en helhetsbild kring de regler som kan aktualiseras vid en sådan situation.

Patientlagen och Lagen om psykisk tvångsvård

I patientlagen samlas de mest grundläggande bestämmelserna om patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Lagen främsta syfte är att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Lagens 4 kap ger uttryck för vikten av patientens samtycke i vården som denna erbjuds. Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Vidare ska hälso- och sjukvård inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Ett exempel på ett sådan lag kan vara Lagen om psykisk tvångsvård, LTP. Kort sammanfattad innebär det att vården kan ta till vissa tvångsåtgärder när det gäller patientens psykiska hälsa. Att tvingas till vård är ett stort ingrepp i patientens integritet, vilket innebär en nödvändighet att sådana tvångsingrepp noggrann regleras i lag.

Sammanfattning

I stora drag så ger båda dessa lagar uttryck för att patientens integritet är ytterst viktigt och ska respekteras. Endast i vissa få undantagsfall, där tvångsvård är nödvändig för patientens hälsa ska tvångsvård kunna inrättas.

Rätten att vara delaktiga i sina beslut kring vården, som t.ex vilken vårdcentral man ska tillhöra är en del av patientens medbestämmanderätt enligt Patientlagen.

Hoppas detta svar gav viss klarhet. Uppstår det fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich DumitrascuRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”