Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA
HejJag och mitt ex hyr gemensamt en lägenhet (vi hyr en bostadsrätt). Jag flyttade från den lägenheten i januari 2021 och bor nu i en annan lägenhet. Kontraktet på den gemensamma lägenheten gäller till 31 juli 2021. Då den gemensamma lägenheten renoveras, lät jag henne bo hos mig i min nya lägenhet och hon har nu bott här i ca 6 veckor. Nu vill jag att hon flyttar ut då jag anser att vi inte klarar att bo ihop och jag trivs inte med att ha henne här.Vad har jag för skyldigheter gentemot henne? Hon har inte ordnat med ny bostad efter 31 juli. Kan jag tvinga henne att flytta ut och hur går i så fall det till?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du hyr en lägenhet där endast du står som hyresgäst och låter din f.d. partner bo i lägenheten med dig. Du vill nu inte längre att din f.d. ska bo kvar med dig i lägenheten och vill att hon ska flytta ut, och undrar nu om det finns något du måste ta hänsyn till i egenskap av hyresgäst. Det framgår inte om din f.d. kompenserar dig för att få vara inneboende eller om ni har kommit överens om hur lång tid inneboendet ska pågå, varför jag nedan redogör för olika möjliga situationer. Din fråga är av hyresrättsligt slag och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB) och Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (LUEB). Eftersom din f.d. partners inneboende hos dig inte har samband med näringsverksamhet tillämpas till stor del LUEB i din situation.

Det kan finnas ett hyresförhållande mellan en hyresgäst och en inneboende

Det är tillåtet för en hyresgäst att ha inneboende i lägenheten. Detta följer av 12 kap. 41 § JB, där det föreskrivs att en hyresgäst för inrymma utomstående personer i lägenheten så länge det inte medför skada eller olägenhet för hyresvärden. Regeln är tvingande till hyresgästens förmån och kan inte avtalas bort.

När en hyresgäst har en inneboende hos sig kan det finnas ett hyresförhållande mellan hyresgästen och den inneboende, nämligen om den inneboende mot ersättning bor i en viss del av lägenheten samtidigt som hyresgästen också själv bor där (12 kap. 1 § JB och 1 § LUEB). Om den inneboende bor hos hyresgästen utan ersättning anses det således inte vara ett hyresförhållande och ett avtal mellan hyresgäst och inneboende saknas då.

Vad du kan göra beror på om din f.d. ersätter dig för inneboendet m.m.

Eftersom din f.d. inte står med som hyresgäst i hyresavtalet och du i stället låter henne bo i lägenheten med dig, är hon att betrakta som inneboende. Om hon inte ersätter dig för att få bo hos dig har ni inget hyresförhållande, och då finns det inga hyresrättsliga regler du måste ta hänsyn till. Du kan då när som helst vägra henne tillträde till lägenheten och s.a.s "kasta ut" henne.

Om din f.d. däremot ersätter dig för att få bo hos dig och nyttjar hela eller delar av lägenheten, har ni ett hyresförhållande för vilket reglerna om uppsägning och uppsägningstid i LUEB tillämpas. För det fallet att din f.d. kompenserar dig för inneboendet och ni därför har ett hyresförhållande, är det viktigt att avgöra om ni har sagt något om hur länge inneboendet ska pågå. Har ni inte sagt något om tiden gäller hyresavtalet mellan er på obestämd tid och kan sägas upp av den inneboende med en månads uppsägningstid och av hyresgästen med tre månaders uppsägningstid (3 § 2 st. LUEB). Har ni bestämt ett slutdatum för inneboendet gäller avtalet mellan er på bestämd tid och inneboendet upphör då efter den tiden som har avtalats. Om ni är överens om saken kan inneboendet upphöra även innan den avtalade tiden har kommit (3 § 2 st. LUEB).

Sammanfattning och rekommendation

Din f.d. partner är att se som inneboende hos dig och att det kan föreligga ett hyresförhållande mellan er som du isåfall måste ta hänsyn till. Jag rekommenderar därför att du funderar på vad ni har sagt om ersättning för inneboendet och under hur lång tid inneboendet ska pågå. Om hon inte ersätter dig för inneboendet har ni inget hyresförhållande och då är det fritt för dig att begära att hon flyttar ut efter ditt behag. Om hon ersätter dig för inneboendet har ni ett hyresförhållande som upphöra att gälla beroende på vad ni har sagt om under hur lång tid inneboendet ska pågå.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?