Kan man tvångsinlösa en delägares del om denne inte betalar för den samägda fastigheten?

Vad kan man göra om en delägare av en fastighet inte betalar? Kan man tvångsinlösa den delen? Personen i fråga bor i ett av fyra hus.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att det inte rör sig om en jordbruksfastighet samt att ni som delägare till fastigheten inte särskilt har avtalat om vad som ska gälla i frågor gällande den samägda fastigheten. Därmed utgår jag ifrån lagen om samäganderätt i mitt svar. Utgångspunkten enligt denna lag är att samtliga beslut rörande den samägda egendomen ska fattas gemensamt och att kostnaderna för fastigheten ska fördelas lika mellan delägarna och därmed proportionellt utifrån hur stor del respektive delägare äger av fastigheten (2 § och 15 § lagen om samäganderätt).

Offentlig aktion

Inledningsvis ska det understrykas att respektive delägare har möjlighet att fritt förfoga över sin andel och således sälja denna utan samtycke från övriga delägare. I 6 § lagen om samäganderätt föreskrivs dock en möjlighet för en delägare att hos tingsrätten begära att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion. Tingsrätten ska då utse en god man med uppgiften att ta hand om försäljning av egendomen (9 § andra stycket lagen om samäganderätt). Detta är en lämplig åtgärd att ta till för en delägare som är av uppfattningen att samägandet måste upphöra. I samma bestämmelse föreskrivs en möjlighet för någon av delägarna att invända mot att den samägda egendomen ska säljas på offentlig auktion. Det krävs emellertid synnerliga skäl för att hindra en sådan försäljning vilket i praxis har tolkats mycket strängt. Synnerliga skäl avser sociala eller ekonomiska skäl.

Det ska understrykas att delägarna har rätt att under auktionen lägga bud, men inte någon rätt till att köpa fastigheten innan den tas upp på auktion.

Rekommendation

Inledningsvis kan du som delägare försöka förmå den specifika delägaren att fullgöra sina skyldigheter och betala genom att kräva henne/honom på pengarna och i sista hand stämma henne/honom i tingsrätten. Om du vill att samägandet ska upphöra till följd av att den specifika delägaren inte fullgör sina skyldigheter kan du enligt lagen om samäganderätt framtvinga en offentlig auktion. Om du upplever att de åtgärder som föreskrivs i lagen om samäganderätt inte är att föredra eller att det finns en möjlighet att samtliga samägare kan komma överens med hjälp av en extern part, är min rekommendation att anlita en jurist. En jurist kan exempelvis hjälpa till med att försöka förmå den specifika delägaren att fullgöra sina skyldigheter.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000