kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?

2020-08-03 i Samägandeavtal
FRÅGA
Kan en god man utsedd av Tingsrätten att försälja en samägd fritidsfastighet lämna fastigheten till försäljning av mäklare i stället för offentlig auktion mot ena delägarens vilja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du varit delägare i samägt gods och att detta gods nu ska säljas via mäklare trots att en av delägarna inte gått med på det.

Din fråga regleras i lag om samäganderätt (samäL).

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vad som sker när en god man övertar samägt gods samt vilka åtgärder god man får vidta för att sälja egendomen.

Vad gäller när samägt gods ska säljas av god man?

Om delägarna av gods beslutat att en god man ska överta förvaltningen av egendomen finns det en möjlighet för en av delägarna att ansöka om tvångsförsäljning (6 § samäL). Sådan åtgärd får endast vidtas så länge inte delägarna kommit överens om att någon tvångsförsäljning inte får ske, regeln är alltså dispositiv, vilket betyder att man kan avtala bort den.

En sådan ansökan ges in till tingsrätten som sedan beslutar om tvångsförsäljning ska ske.

Hur går en tvångsförsäljning till och kan man avtala bort offentlig auktion?

En tvångsförsäljning ska ske via offentlig auktion (8 § samäL). I och med att samäganderättslagen är dispositiv (det vill säga att man kan avtala om villkoren för samäganderätten) kan samtliga delägare besluta att försäljningen ska ske via mäklare. Det kräver dock som huvudregel alla samägares samtycke (2 § samäL).

Slutsats

Min bedömning är att huvudsakligen ska försäljning ske via offentlig auktion. Om den gode mannen tillsammans med en delägare önskar att sköta försäljningen på annat vis bör samtycke inhämtas från samtliga delägare. Däremot är lagen dispositiv och således kan det föreligga avtal mellan er som åsidosätter reglerna i samäganderättslagen.

Om du önskar få mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (560)
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?
2020-12-28 Rätten för en delägare att tvinga försäljning och priset på denne.

Alla besvarade frågor (88099)