Kan man tidsbegränsa enskild egendom genom äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej.Jag och min make äger en villa gemensamt. Kan vi genom ett äktenskapsförord nu skriva att den är makens enskilda egendom?Kan man i ett äktenskapsförord tidsbegränsa enskild egendom? Till exempel att om man varit gifta mer än 10 år så övergår egendomen till gemensam.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Makar kan genom ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). I samma bestämmelse stadgas också att makar genom ett nytt äktenskapsförord kan bestämma att egendomen istället ska vara giftorättsgods (= gemensam egendom som delas lika vid en skilsmässa). Detta innebär att man inte kan tidsbegränsa eller villkora ett äktenskapsförord. Det som inskrivs i ett förord anses alltså gälla tills ett nytt sådant skrivs och om något nytt äktenskapsförord inte skrivs är det gamla fortfarande gällande.

Det har även förekommit fall där det till exempel inte har ansetts vara tillåtet att tidsbegränsa ett äktenskapsförord genom skriva att det bara gälla i ett visst antal år och därefter förfaller, utan det krävs det att ett nytt äktenskapsförord skapas.

Sammanfattningsvis kan ni därför genom äktenskapsförord skriva att villan ska vara din makes enskilda egendom, men en tidsbegränsning har i tidigare fall inte varit tillåtet utan ni får därför skapa ett nytt äktenskapsförord när ni vill ändra.

Att tänka på när man upprättar ett äktenskapsförord är att detta ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Det ska sedan lämnas till Skatteverket för registrering.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll