Kan man testamentera ett arrende?

2018-04-29 i Arrende
FRÅGA
HejKan man testamentera ett Arrende till sitt barn trots att andra personer äger stugor på arrendet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har svårt att förstå hur rättsläget ligger till, i och med att om andra äger stugor på din arrendemark har oftast även dem ett bostadsarrende till stugan. Jag vågar inte uttala mig exakt om din specifika situation då det krävs lite mer information om de olika avtalen och rättsförhållandena parterna emellan, men i huvuddrag följer besittningsskydden med till nästa ägare av hyresobjektet/arrendeobjektet. D.v.s. överlåtelsen påverkar inte ägarnas besittning till stugorna, men jag vill som sagt framhålla att det krävs mer information kring era olika äganden för att göra en korrekt bedömning.

Nedan följer en redogörelse för kraven för att testamentera sitt arrende, som är bra att tänka på:

Huvudregeln är att man inte har rätt att överlåta sin arrenderätt som arrendator utan jordägarens samtycka. Dock finns det tre undantag från denna huvudregeln. Ett av undantagen är just att en arrenderätt till ett visstidsavtal kan övergå genom testamente förutsatt att:

1.Arrendeavtalet löper minst 10 år 2.Att man i avtalet inte har begränsat rätten att överlåta på detta vis. 3.Att arrendatorn först erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrende mot skälig ersättning för arrenderättens värde innan man testamenterar. 4.Att jordägaren då inte inom en månad accepterat erbjudandet att lösa in rätten 5.Samt att den som tar över är en lämplig och skötsam person.

Vid just överlåtelse genom testamente till ens barn kan arrendenämnden lämna tillstånd till en överlåtelse förutsatt att avtalet löper på visst tid, omfattar ett utvecklar eller utvecklingsbart lantbruksföretag samt at jordägaren inte har befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81788)