Kan man testamentera bort makes arvsrätt?

2020-05-28 i Make
FRÅGA
Hej ! Kan man skriva att giftorätten som enskild egendom?Om man skriver i testamente att våra gemensamma barn ska ärva den enskilde egendom och inte maken?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, genom ett äktenskapsförord kan man bestämma att egendom ska vara enskild och inte giftorättsgods (7 kap. 1 § första punkten äktenskapsbalken, ÄktB). Giftorättsgods ingår i en bodelning medan enskild egendom inte ingår i en bodelning, (10 kap. 1 § ÄktB).

Både giftorättsgods och enskild egendom kan genom makes arvsrätt ärvas med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Fri förfoganderätt betyder att man får göra vad man vill med arvet men man kan inte testamentera bort det till någon annan, (3 kap. 2 § ÄB). Jag förstår frågan som att du vill att era gemensamma barn ska ärva den enskilda egendomen direkt och inte maken. Detta kan du göra genom att skriva ett testamente. En makes arvsrätt kan alltså testamenteras bort men det finns en begränsning. Enligt den s.k. basbeloppsregeln har en make rätt att få ut minst fyra prisbasbelopp ur sin avlidne makes kvarlåtenskap eller så långt som kvarlåtenskapen räcker om den värderats till mindre än fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Fyra prisbasbelopp år 2020 är 47 300 x 4 = 189 200 kr.

Detta betyder att om den avlidne makens kvarlåtenskap (tillgångarna som den lämnar efter sig minus skulderna) överstiger 189 200 kr kan man genom testamente göra så att det överstigande beloppet inte går till den efterlevande maken, utan direkt till barnen. Upp till 189 200 kr kommer alltså att ärvas av den efterlevande maken och sedan när denne går bort kan barnen genom s.k. efterarv ärva efter båda föräldrarna.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (457)
2021-01-30 Kan särkullbarn hindra en gåva av fastighet?
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap

Alla besvarade frågor (89876)