Kan man testamentera bort halvsyskons arvsrätt?

2017-04-08 i Testamente
FRÅGA
Min kusin har avlidit. Varken hans mamma el pappa lever. Han har en halvsyster . Ärv hon ? Om det finns ett testamente på att vi kusiners barn ärver han tillgångar kan hans halvsyster inte någon del av arvet? Med vänlig hälsing av en orolig kusin.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om arvsrätt återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Enligt den legala arvsordningen, det vill säga den som är stadgad i lag och som följer om inget testamente skrivits, delar man in arvsberättigade i tre klasser, även kallade arvskalasser. Den avlidnes avkomlingar (barn, barnbarn osv.) ingår i den första arvsklassen och är alltså de som ärver först, ÄB 2 kap. 1 §. Om det inte finns någon i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar och deras avkomlingar, alltså den avlidnes syskon och syskonbarn, ÄB 2 kap. 2 §. Om det inte heller finns någon arvsberättigad i den andra arvsklassen får man gå vidare till den tredje arvsklassen, som består av den avlidnes mor- och farföräldrar och deras barn, dvs. fastrar, farbröder, mostrar, morbröder, ÄB 2 kap. 3 §.

Halvsyskon tillhör den andra arvsklassen och har alltså arvsrätt enligt den legala arvsordningen, förutsatt att den förälder som halvsyskonet och den avlidne delar är avliden.

Ett testamente kan dock sätta den legala arvsordningen ur spel och man kan på så sätt göra de legala arvingarna arvslösa. Det finns dock begränsningar i arvlåtarens rätt att testamentera när det gäller arvingarna i den första arvsklassen. Som avkomling har man ett slags skydd genom något som kallas för laglott, vilket innebär att man har rätt till hälften av den arvslott som den legala arvsordningen skulle ge, ÄB 7 kap 1 §.

Utöver detta undantag har arvlåtaren inga begränsningar i sin rätt att testamentera, vilket innebär att man har möjlighet att utesluta arvsrätten för arvingar i den andra och tredje arvsklassen.

Din kusins halvsyster har alltså arvsrätt enligt den legala arvsordningen. Däremot har din kusin full frihet att göra sin halvsyster arvslös vilket han verkar ha gjort genom att testamentera bort sin kvarlåtenskap till sina kusinbarn. Halvsystern har därför ingen arvsrätt utan hela arvet tillfaller kusinbarnen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94327)