Kan man tacka nej till att arbeta vid intermittent anställning?

2021-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Har jag rätt till att tacka nej till jobb? Enligt mitt avtal ska jag ha rätt till att tacka nej till arbete då jag har en intermittent anställning. Problemet jag står inför är att jag fick ett schema 06/29 men det är inte förens nu 07/24 jag insett att jag inte kan jobba perioden schemat avser. På schemat antyder det att jag som anställd ska signera papperet då det tydligt står: "Anställd Datum: Signering: " Detta har jag då alltså inte skriftligt tackat ja till, arbetsgivaren har inte heller frågat mig om vilka timmar jag kan jobba utan satt ut dessa utan min tillåtelse. Kan jag tacka nej vid det här laget eller är jag skyldig att jobba perioden?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om du har rätt till att tacka nej till arbete. Svaret beror på vilken anställningsform du har.

Regler om anställningsformer och anställningsskydd finner du i lagen om anställningsskydd (LAS). Vilka olika tidsbegränsade anställningsformerna som används när arbetsgivaren har ett behov av personal under en viss förutbestämd period finns i 5 § LAS.

Arbetsgivaren har rätt att organisera sin verksamhet så som denne vill. Detta innebär att det som utgångspunkt är arbetsgivaren som bestämmer vilka anställningsformer som denne vill anställa personer på.

Intermittent anställning
Intermittenta anställningar är inte lagreglerade, men det är en typ av timanställning som även betraktas som en behovsanställning. Det som kännetecknar en intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, däremot har den anställde en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom den anställde har rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning, (5 § 1 punkten LAS), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.

Begreppet intermittent anställning klargör att den tidsbegränsade anställningen inte sträcker sig över en sammanhängande period, utan begränsas till varje enskilt tillfälle som den anställde tackat ja till att arbeta. Har du tackat ja till att arbeta den perioden som du fick utskickat till dig i juni är du skyldig att vara till arbetsgivarens förfogande hela perioden du har tackat ja till. Du kan alltså då inte tacka nej till enskilda pass i schemaperioden.

Gällande din anställningsform
Om din anställning är utformad på detta vis, det vill säga att du får utskickat en förfrågan om arbete vissa tider som inte sträcker sig över en sammanhängande period där du får välja om du vill tacka ja eller nej, är din anställning intermittent. I sådana fall ska också varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsavtal, och du har rätt att inte ingå anställningsavtal om du tackar nej till att arbeta en viss period. Om du istället blir schemalagd i förväg är du inte intermittent anställd utan visstidsanställd, och kan då inte tacka nej om du redan tackat ja till att arbeta hela perioden. Detta eftersom du i sådant fall skulle bryta mot anställningsavtalet som ingicks när du tackade ja till att arbeta. I Sverige är det även så att anställningsavtal inte behöver vara skriftliga, en muntlig accept till att arbeta en viss period är därföratt anse som ett ingånget anställningsavtal.

Övergång till tillsvidareanställning
Vilken anställningsform det rör sig om kan få betydelse för beräkningen av den tvåårsfrist som gäller för att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, (5a § LAS). Om du varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt över två år de senaste fem åren, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. För att nå upp till två år kan man lägga samman flera anställningar om de skett de senaste fem åren. När det kommer till en intermittent anställning räknas bara tiden för själva arbetstillfällena och inte tiden som förflyter däremellan, till skillnad från en visstidsanställning där hela den schemalagda perioden räknas som anställningstid.

Vänd dig till ett fackligt ombud
Om du är medlem i något fackförbund, rekommenderar jag dig att kontakta ditt lokala fackliga ombud för att få reda på vad som gäller i ditt fall. Detta eftersom de kan avgöra vad som gäller just för ditt anställningsavtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?