FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt24/04/2022

Kan man ta upp ett tvistemål på nytt om det har lagts ned?

När det gäller tvistemål och den ena parten lägger ned målet och den andra parten accepterar nedläggningen, som inte heller överklagas. Äger då någon av parterna att ta upp målet på nytt i en annan domstol, när Kronofogden i skrift säger att ärendet, som handlar om en fordran, är nedlagt även hos Kronofogden.

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att käranden har återkallat sitt käromål och att svaranden har accepterat denna återkallelsen så att målet har “lagts ned”. Ett återkallande som har accepterats av svaranden innebär att målet avskrivs och avskrivning utgör inte ett hinder för att målet kan tas upp till prövning igen, 13 kap 5 § RB och 17 kap 11 § RB. Eftersom avskrivning inte är en dom utgör principen om res judicata inte ett hinder i detta fall. Res judicata innebär i korthet att en sak som prövats genom en dom inte kan tas upp till prövning igen. 

Att ärendet är nedlagt hos Kronofogden utgör inget hinder för att föra talan om fordran i domstol. Det går därför att ta upp målet på nytt genom att lämna in en ny stämningsansökan till rätten.

Hoppas att du fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”