FrågaAVTALSRÄTTGåva24/04/2021

Kan man ta tillbaka en gåva?

Hej!

Det här är kan tyckas en märklig fråga men då åskådning är vitt skild så är svaret av stort intresse.

Frågan lyder:

Kan en gåva av sak, ensidigt nyckfullt godtycke, hävas av givaren flera år senare?

Bakgrund:

Jag fick en husvagn av mina föräldrar som mina föräldrar och jag gemensamt uppskattade till ett värde av totalt 20.000kr (tom gasolflaska inkluderad) .

Då jag har en bror valde jag att, för att rättvisans skull, ge honom 10.000kr (50%).

Efter en kort tid och att aldrig nyttjat husvagnen beslöt jag mig för att sälja den. Om jag skulle lyckas sälja den 20.000kr skulle min andel bli lika stor som den jag givit min bror och insåg att för detta fanns inga garantier men lyckades till sist sälja vagnen för 20.000kr. Innan jag sålde vagnen plockade jag ur gasolflaska för att använda den till min gasolgrill.

Så långt allt väl men ovan information ska beaktas som bakgrund till vad som senare ska komma att ske. Efter en tid kom min far och frågade om gasolflaskan som han ville låna vilket han fick och gjorde. Då jag aldrig fick tillbaka gasolflaskan gick min sambo och frågade om flaskan. Han fick då veta att flaskan hade min far givit till min bror. Detta förvånade min sambo som menade att flaskan var min. Den uppfattningen delade inte min far som menade att flaskan var hans.

Har min far rätt att hävda äganderätt till något han givit bort? Inget sas om detta och inget förbehåll av någon form fanns vid överlåtandet av husvagnen.

Med vänlig hälsning

Sårad dotter

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar har gett dig en husvagn utan förbehåll att dess tillhörande gasolflaska skulle tillhöra dem. Efter att du har fått gåvan hävdar dock din far äganderätt till gasolflaskan. Din fråga är därmed huruvida din fars påstående är juridiskt ''korrekt''.

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av gåvolagen (Gåvol).

En gåva blir juridiskt bindande när den har fullbordats. När en gåva har fullbordats kan inte givaren längre ångra sig och därmed ta tillbaka gåvan (1 § Gåvol). En gåvas fullbordan beror på vilken slags gåva det rör sig om. I ditt fall handlar det om en husvagn, vilket är att anse som ett lösöre. Ett lösöre fullbordas när det kommer i gåvotagarens besittning (2 § Gåvol). Eftersom gåvan är under din omedelbara kontroll föreligger det en giltig överlåtelse.

Din far har därmed ingen rätt att ta tillbaka gasolflaskan eftersom ni inte har ingått något avtal om att han fick återta gasolflaskan.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Atefa JafaryRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning