Kan man ta tillbaka en anmälan?

Hej! Rörig historia. Men jag anmälde min sambo i ren svartsjuka/full/ledsen och sårad. Vi har den aktuella dagen bråkat, där jag slår ansiktet i en fönsterbräda. Han är inte orsaken till detta. Jag var dock fin i ansiktet. Anmälan och förhörs görs och jag är full som sagt. Dagen efter meddelar jag att detta har blivit fel, ingen lyssnar. Försöker få ett kompletterande i 5 dagar och häktades. Jag försöker även få tag i åklagaren. Jag har sms bevis som styrker de jag säger, jag har 2 vittnen som träffade mig samma dag som vittnar om vad jag säger. Åklagaren vägrar lyssna, en oskyldig människa sitter häktad och jag har sagt att jag är skyldig till falsk tillvitelse. Han är häktad för att inte påverka mig? Men... hur ska jag kunna bli mer påverkad och av vad? Ingen kan svara på vad och hur jag ska göra. Vi får inte skriva. Vi får ingenting. Jag har förklarat för åklagaren att t.o.m. i mitt första förhör säger jag att detta inte var hans avsikt, vidhåller de såklart. Men han svarade mig "du får bevisa händelsen så tror jag dig".. Jag säger samma nu med, jag säger sanningen. Ska ja säga något som aldrig hänt? De kallar mig lögnare. Säger att jag vill skydda honom- från vad? Han har verkligen inte gjort något!

Vad gör jag? Något måste jag kunna göra. Finns jätte mycket som kan bevisas är lögn i mitt första förhör.

Dessutom gjordes en orosanmälan i samband med detta och där står att min sambo grovt misshandlat mig- han är ju inte dömd? Hur kan de ens skriva så. Inget är bevisat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan ta tillbaka din anmälan, då du anser att den har blivit felaktig. Det framgår inte helt av din fråga vilket brott du har anmält din sambo för, men jag kommer i mitt svar utgå från att det rör sig om brottet misshandel.

Kan du ta tillbaka din anmälan?
För de allra flesta brotten (misshandel är ett av dem) har åklagaren åtalsplikt (detta finns reglerat i 20 kap 6 § Rättegångsbalken, hädanefter förkortad RB). Detta innebär att åklagaren i princip är skyldig att åtala om det tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och vem som begått det. Det är alltså så att åklagaren inte bara kan väcka åtal för begångna brott utan de har en skyldighet att göra det, oavsett vad den som blivit utsatt för brottet har för ståndpunkt i frågan. I och med att den som blivit utsatt för brottet inte kan bestämma vad som händer med utredningen, finns det heller ingen möjlighet att ta tillbaka sin anmälan.

Att det är på det här sättet grundar sig i att samhället har ett intresse av att de som har begått brott också döms för det. Man har gjort undantag för några få brott (alltså att åtalsplikt inte gäller) där man anser att det inte är lika viktigt för samhället att få till lagföring, exempelvis förtal och hemfridsbrott.

Vad krävs för att din anmälan ska gå till åtal?
När man fått in en anmälan om ett brott görs först en förundersökning. När förundersökningen är klar bestämmer åklagaren vad som vidare ska hända med utredningen. Känner denne att bevisningen är tillräcklig för en fällande dom väcks åtal, respektive om den inte räcker läggs förundersökningen ned, utredningen avslutas och ingen blir dömd (åklagaren kan även besluta om strafföreläggande och åtalsunderlåtelse). Alltså, om åklagaren i ditt fall anser att bevisningen kan räcka för en fällande dom har denne en skyldighet att väcka åtal.

Vad krävs för en fällande dom?
Utifall din anmälan skulle gå till åtal i domstol är det åklagaren som ska bevisa att din sambo har begått det brott han har blivit anklagad för (man kallar det för att åklagaren har bevisbördan).

Det är ett högt ställt krav på det som åklagaren ska bevisa. Från Högsta domstolen har det slagits fast att för bevisningen ska räcka för en fällande dom ska det vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått gärningen, alltså att det inte ska finnas några andra rimliga alternativ till ett händelseförlopp. Det ska alltså inte kunnat gå till på ett annat sätt som innebär att den tilltalade är oskyldig (observera dock att rimliga alternativ innebär att det ska vara en alternativ historia som är trovärdig och realistisk). Utom rimligt tvivel är ett högt ställt beviskrav. Detta för att man vill göra det omöjligt för en person som är oskyldig till ett brott att felaktigt dömas.

Sammanfattning

För att svara på din huvudsakliga fråga, så nej, du har inte möjlighet att ta tillbaka din anmälan. Det är är åklagaren som styr över utredningen och bestämmer vad som kommer att hända med den. Ha dock i åtanke att det är högt ställda krav för att bevisningen ska anses vara tillräcklig för att en person ska dömas för ett brott. Är det så att det rör sig om helt ogrundade anklagelser kommer utredningen att läggas ned.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga!
Mvh,

Hanna ÁrnadóttirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo