Kan man ta reda på om någon har körkort?

FRÅGA
har denna person något körkort 710816-7037
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF). Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap 1 § TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap 4 § TF). Ett körkort är alltså en allmän handling om det förvaras hos en myndighet och är inkommet till eller upprättat hos en myndighet.

Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället (2 kap 15 § TF). Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap 16 § TF).

För att ta reda på om någon har körkort rekommenderar jag att du vänder dig till Transportstyrelsen som är en statlig myndighet och begär ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten via e-post eller telefonsamtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (122)
2020-09-28 Rätt att få ta del av allmänna handlingar
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?
2020-08-23 Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?

Alla besvarade frågor (84723)