FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)28/02/2020

Kan man ta reda på om någon har körkort?

har denna person något körkort 710816-7037

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF). Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap 1 § TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap 4 § TF). Ett körkort är alltså en allmän handling om det förvaras hos en myndighet och är inkommet till eller upprättat hos en myndighet.

Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället (2 kap 15 § TF). Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap 16 § TF).

För att ta reda på om någon har körkort rekommenderar jag att du vänder dig till Transportstyrelsen som är en statlig myndighet och begär ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten via e-post eller telefonsamtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Hittade du inte det du sökte?