Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

2020-06-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Hur kan jag ta reda på när åtalet kommer att ske för en bekant som jag vet kommer åtalas?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras framförallt med hjälp av bestämmelserna i rättegångsbalken (RB).

Då förundersökningen avslutas ska beslut meddelas om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB). En förundersökning kan i princip pågå till dess att det aktuella brottet har preskriberats. Det råder förundersökningssekretess under pågående förundersökningar, vilket innebär att du inte kan kontakta Åklagarmyndigheten för att få information om utredningen och när åtal kommer att väckas. Du kan däremot, om du vet vilket brott det rör sig om, titta på bestämmelserna om preskription för brottet och komma fram till hur länge förundersökningen kan pågå innan beslut måste meddelas om åtal ska väckas eller inte (35 kap. brottsbalken).

Det är åklagaren som väcker åtal hos domstol genom att åklagaren skriftligt ansöker om stämning mot den som ska tilltalas. Åtalet anses väckt när stämningsansökan kom in till rätten (45 kap. 1 § RB). När stämningsansökan skickas in blir den en allmän handling, vilken du kan begära ut. Stämningsansökan kommer att lämnas in till domstolen i den ort där brottet förövades (19 kap. 1 § RB).

Du kan alltså inte veta exakt när ett åtal ska väckas innan åklagaren har lämnat in stämningsansökan till domstolen. Först efter att åtal har väckts kommer du att kunna ta del av stämningsansökan och för detta får du vända dig till relevant domstol.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?