FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal19/08/2017

Kan man ta över rätten till ett avtal?

Om jag har en vän som har vissa förmåner på min fastighet (endast muntligt) som bryggplats och liten bod och han säljer sina tillhörigheter som båt och fiskeutrustning. Kan då den köparen hävda att han har rätt till samma förmåner som tidigare ägare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är avtalat?

Om jag har förstått dig rätt så har du gett din vän tillåtelse att använda en bryggplats och en bod som finns på din tomt, utan att kräva något i gengäld. Det kallas för ett benefikt avtal, man skulle även kunna kalla det för ett ensidigt avtal. Dvs. du ger något till din vän (förmåner på din fastighet) utan att få något vederlag för detta (betalning t.ex.).

Kan köparen träda in i avtalet i din väns ställe?

Nej, det du och din vän har avtalat om gäller mellan er två. Ett benefikt avtal gäller mellan två personer och kan inte tas över av en tredje part. Köparen kan därmed inte hävda att han har rätt till samma förmåner som din vän för att han har köpt dennes tillhörigheter. Det är helt upp till dig om du vill låta köparen förfoga över bryggplatsen och boden på samma sätt som tidigare.

Tillägg

Är det så att din vän ger dig något i gengäld för förmånerna (t.ex. en viss summa pengar eller något i utbyte) har ni istället vad som kallas för ett oneröst avtal. En tredje part kan visserligen träda in i avtalet men det kräver att du samtycker till det. Ett muntligt avtal är i regel lika bindande som ett skriftligt men kan vara svårare att bevisa, därför brukar skriftliga avtal vara att föredra. Om din vän eller köpare påstår att ni har ett avtal om att samma förmåner ska gälla även för köparen ligger bevisbördan på dem. Det är i sådana fall hen som måste bevisa att ett sådant avtal finns mellan er.

Hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till Lawline igen om du har några fler funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare