Kan man ta bort sig från Lexbase?

FRÅGA
Hej! För några månader sedan va jag inblandad i ett tvistemål med ett flygbolag. Detta gällde rätten till att få kompensation pga flyget var försenat. Nu när ärendet är avslutat, finns mitt namn med på hemsidan lexbase. Finns det någon möjlighet att få sitt namn bort från hemsidan?Tack på förhand!
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

I dagsläget kan man inte ta bort sig från Lexbase. Om du möjligtvis kontaktar Lexbase och ber de att ta bort dig så kanske det går, men annars är det uppgifter som kommer försvinna automatiskt efter fem år. Förövrigt är domar offentliga uppgifter, vilket innebär att man kan få tag i exempelvis din dom bara genom att fråga domstolen istället. D.v.s bara för att de försvinner på Lexbase så försvinner de inte överallt, utan dessa uppgifter finns offentliga hos domstolen också, som vem som helst kan fråga efter (oftast helt gratis till skillnad från Lexbase där alla domar kostar).

Mitt tips är helt enkelt att ringa och kolla med Lexbase om de kan ta bort dig. Annars är det bara att hoppas att ingen är villig att betala för att få ta del av din dom på Lexbase.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll