FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 30/06/2022

Kan man stämma sin chef för dålig arbetsmiljö?

Kan man stämma kommunen för sitt psykiska mående pga arbetsmiljön på sin arbetsplats, när man har under lång tid begärt hjälp både från chef och högre instanser och inget sker, och flera har blivit sjukskrivna pga stess och utmattning?? Vi förlorar inkomst och vårt mående är i botten för ledningens ignorans, de har ingen empati eller sympati för hur äldreomsorgen är för personalen. Vad kan vi göra för att få rätt för oss och bli kompenserade för vårt mående? Önskar det fanns en typ lex sarah där personalen kan göra anmälan om vår arbetsmiljö, facket är inkopplat o inget händer. Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vart du ska vända dig för att få kompensation för den höga arbetsbelastning alternativt få till en förändring av verksamheten. Att stämma arbetsgivaren, i det här fallet kommunen, får anses vara en mycket svårframkomlig väg om än möjlig. Tidigare incidenter (läs mer här) där anställda varit framgångsrika i sina anspråk har varit resultatet av att anställda larmat om oegentligheterna/bristande planering, arbetsgivaren ignorerat varningssignalerna i verksamheten, varpå de anställda blivit utbrända som följd. Ersättning för inkomstbortfall har då skett med stöd i skadeståndslagen. Utan att veta närmare omständigheter kring just din situation kan man kortfattat säga att om du eller dina kollegor inte blivit sjukskrivna p.g.a. utbrändhet att det blir svårt att få någon kompensation. En hög arbetsbelastning med en del stress kan arbetsgivaren mena på tillhör yrket och att ni blir kompenserade med er avtalsenliga lön. Med det sagt, även om flera anställda blir utbrända innebär det inte att arbetsgivaren per automatik gjort sig skyldig till utbrändheten, utan det krävs som i ovanstående länkade artikel att arbetsgivaren varit oaktsam och ignorerat den dåliga arbetsmiljön.

Det jag skulle rekommendera är att ni anmäler verksamheten enligt lex Sarah eller till arbetsmiljöverket där ni delar med er av bristerna på arbetsplatsen. 

Hoppas du fick svar på din fråga!


Joel EngströmRådgivare