Kan man stämma en bilhandlare som sålt en bil med fel?

Kan jag stämma en bilhandlare som sålt en bil till oss som inte fungerar som den ska?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår här från att du är handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och enligt 1 § 5 st. är en konsument. Med andra ord att du som privatperson köper något i en butik, i detta fall en bil av ett bilföretag. Därmed blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig.

Enligt 16 § 1 st. KköpL ska en vara, i fråga om art, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från detta så ska den betraktas som felaktig, enligt 16 § 3 st. KköpL. Om köparen dock har känt till eller borde ha känt till att det var fal på varan vid köpet, så kan hen inte hävda felet.

Enligt 2 st. samma paragraf ska varan motsvara det som köparen, med fog, har kunnat förvänta sig. Om du har köpt en bil, så förväntar du dig att den ska fungera.

Enligt 20 § KköpL ska fel på en vara bedömas utifrån hur varan fungerade när den avlämnades och säljaren ska ansvara för fel som fanns vid tidpunkten från att den överlämnades till dig. Enligt 20 a § ska ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan har avlämnats, antas ha funnit vid själva avlämnandet, om man inte kan styrka att det inte var så etc. Jag tolkar det som att felet har uppstått ganska fort efter köpet, i alla fall inom sex månader, och att det därför ska tolkas som att felet fanns vid överlämnandet.

Enligt 22, 23, 24, 26 – 29 §§ KköpL kan köparen, i det fall det är fel på varan, kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Köparen kan även häva köpet, men då måste felet ha varit av väsentlig betydelse.

För att kunna åberopa att varan är felaktig måste köparen lämpa säljaren ett meddelande om felet inom skälig tid, efter att hen har upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Detta kallas för att reklamera varan. Om en reklamation sker inom två månader ska det alltid anses ha lämnats i rätt tid, enligt 23 § 1 st. KköpL. Reklamationen måste, enligt 23 § 3 st. ske inom tre år från att köparen mottog varan.

Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med bilhandlaren och meddelar att du vill reklamera köpet. På så sätt kan bilhandlaren ta ställning till hur problemet kan lösas. Om felet inte kan avhjälpas, kan man häva köpet, vilket innebär att man får pengarna tillbaka och helt enkelt lämnar tillbaka bilen. Det krävs dock att felet är av väsentlig betydelse för att man som konsument ska kunna häva köpet, och då handlar det om vad som är väsentligt för dig som konsument och inte felets betydelse rent generellt.

Om säljaren inte går med på dina villkor, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vilket är en myndighet som löser tvister mellan företag och konsumenter. Efter att kontaktat dem, lämnar de ett beslut på förslag på tvisten. Deras beslut är dock inte bindande, utan en slags tolkning av situationen. Om säljaren trots ARN:s inblandning inte vill samarbeta kan man som konsument ta det vidare till domstol.

Hoppas att detta svarade på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo