Kan man som misstänkt få reda på hur utredningen går?

Hej!

Jag ligger just nu hos åklagaren, misstänkt för vårdslöshet i trafik den 12 juni i Vålberg, Karlstad i Värmland

Det jag undrar är kan man få reda på vart/hur man ligger i utredningen?

För jag vet inte om mitt körkort kommer att bli indraget eller om jag kommer att få böter.

Tack i förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vilken påföljd?

Jag vill börja med att säga att huruvida du över huvud taget kommer dömas för brott eller inte beror på hur bra bevisning åklagaren har samlat på sig och hur rätten beslutar om ärendet kommer upp till domstol. I det fall du blir dömd för vårdslöshet i trafik kommer du dömas till dagsböter, Trafikbrottslagen 1 §. Frågan om du kommer få ditt körkort indraget beror mycket på de individuella omständigheterna, men det är vanligt att körkortet återkallas med stöd av Körkortslagen 5 kap 3 §, punkt 4 för den som fälls för vårdslöshet i trafik.

Rätt till insyn under utredningen

Som konstaterats ovan är åklagarens huvudsakliga uppgift att samla in bevisning för att klargöra om du gjort dig skyldig till brott, och du som misstänkt har då rätt till viss insyn.

För det första så har du som misstänkt rätt att delges skälig misstanke om brott, Rättegångsbalken 23 kap 18 §, första stycket. Det verkar emellertid som att detta gjorts i sin ordning, eftersom du vet om att du är misstänkt för vårdslöshet i trafik. Efter du har delgivits misstanke om brott har du och din försvarare (om du har en sådan) rätt att fortlöpande ta del av det som har förekommit i förundersökningen, i den mån detta kan ske utan att utredningen tar skada, Rättegångsbalken 23 kap 18 §, andra stycket.

När förundersökningen avslutats och innan åtal sker har du rätt att ta del av det som förekommit vid förundersökningen. Du och din försvarare kan då begära att denna ska kompletteras om ni känner att det finns ett behov av detta, Rättegångsbalken 23 kap 18a §. Om åklagaren beslutar att väcka åtal har du rätt att på begäran få ut en kopia av protokoll eller anteckningar från förundersökningen, Rättegångsbalken 23 kap 21a §.

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att du har rätt till viss insyn under hela utredningens gång, där du kan se vad åklagaren samlat på sig för bevisning under förundersökningen. Skulle du bli dömd för vårdslöshet i trafik av en domstol kommer du dömas till böter och eventuellt få ditt körkort indraget.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo