Kan man som granne ta tillbaka sitt medgivande till en byggnad närmare än 4,5 m från tomtgränsen om villan säljs?

2019-06-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad gäller om man gått med på att grannen får bygga en bastustuga närmare än 4,5 m från tomtgränsen och han en dag säljer villan och man då inte vill att denna stuga skall stå kvar närmare än 4,5 m. Kan nya ägaren då bli tvungen att flytta stugan fast man ingått skriftlig tillåtelse med förra ägaren?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Precis som du redan nämnt behöver du som tomtgränsgranne ge ditt medgivande till att din granne bygger en byggnad närmare än 4,5 meter till din tomtgräns. Detta gäller både för friggebod (9 kap. 4 § plan- och bygglagen, kallad PBL) och för attefallshus (9 kap. 4 a § PBL). Lagtexten ställer dock inte upp något krav på att detta medgivande ska vara skriftligt, men ur en bevissynpunkt är det bäst att detta är skriftligt.

År 2018 kom Mark- och miljööverdomstolen i dom P 8142-17 fram till att "En senare fastighetsägare får i och för sig anses vara bunden av ett medgivande från en tidigare fastighetsägare. Vad som får uppföras måste dock omfattas av medgivandet", sida 5 i domen.

I detta fall var det dock den medgivande grannen som hade flyttat och den nya ägaren ville återkalla medgivandet. Däremot bör prejudikatet av detta fall vara att ett medgivande står sig vid ett ägarbyte.Boverkets ståndpunkt är att ett grannemedgivande bör anses utgöra ett avtal, och ett avtal kan inte ensidigt brytas av den ena avtalsparten. Min tolkning är att ni är bundna av ert medgivande och den nya ägaren är skyddad mot er återkallelse genom detta avtal.

Det kan även tilläggas att just 4,5 meter är ett generellt mått som inte är absolut, varje kommun äger rätten att bestämma att andra antal meter ska gälla. Det kan därför vara en god idé att dubbelkolla vad som gäller i ens egna kommun.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2038)
2021-05-03 Flytta in i bostad utan bygglov - vad kan man göra?
2021-04-30 Hur nära tomtgränsen får ett staket eller plank ha till tomtgränsen?
2021-04-23 Störning från granne
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?

Alla besvarade frågor (92074)