FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal06/12/2021

Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

Kan man som ägare av 1/4 av fritidshus hyra ut sin del och själv inkassera hyran?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Lagen om samäganderätt är tillämplig i ditt fall.

Enligt 2 § SamägL krävs alla delägares samtycke i fall där åtgärd tas rörande egendomen. Det innebär att som utgångspunkt måste du, för att kunna hyra ut 1/4 av fritidshuset, ha övriga delägares samtycke.

Det krävs samtycke delägarna emellan för att du ska ha rätt att hyra ut din del av fastigheten. Vad gäller vem som har rätt att inkassera hyran tillfaller det som utgångspunkt alla delägarna till lika stor del.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare