Kan man som bröstarvinge bli helt arvlös?

2016-07-04 i Testamente
FRÅGA
HejMin pappa dog för ett par år sedan, han hade ingen testamente, min mamma är döende nu men min syster har ordnat så att hon får bo kvar i huset som mamma och pappa ägde gemensamt. Det verkar som de har skrivit testamente på det, så att min syster ska bo kvar i villan. Kommer jag bli helt arvlös? Villan är värt mycket, och mina föräldrar har sommarstuga med. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är enligt 2 kap 1§ ÄB att arvlåtarens barn får lika stor del av arvet. Om din mamma inte har förordnat kvarlåtenskapen annorlunda i ett testamente är det alltså hälftendelning som gäller om ni är två syskon. Om din syster då vill bo kvar i huset ska hon lösa ut dig så du erhåller lika stor del som hon av kvarlåtenskapen.

Att observera är även att din mamma ärvde efter din pappa vid hans bortgång förutsatt att dem var gifta enligt 3 kap 1§ ÄB. Detta innebär att du och din syster har rätt till efterarv efter er pappa vid er mammas bortgång. Om dina föräldrar var gifta ärvde din mamma din pappa med fri förfoganderätt, detta innebär att hon inte kan testamentera bort denna del av kvarlåtenskapen enligt 3 kap 2§ ÄB.

Även om din mamma har skrivit ett testamente kan du som bröstarvinge inte bli helt arvlös. Som bröstarvinge har du enligt 7 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) rätt till din laglott vilket är hälften av arvslotten. Arvslotten är det som du hade haft rätt att ärva om det inte funnits något testamente. Om det finns ett testamente som inkräktar på din laglott kan du påkalla jämkning i testamente enligt 7 kap 3§ ÄB inom 6 månader från det att du erhållit testamentet. Påkalla jämkning gör du genom att tillkänna ge ditt anspråk till testamentstagaren eller att väcka talan mot denne. Om du inte påkallar jämkning inom tidsfristen förlorar du din rätt till laglotten.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2737)
2021-01-28 Skriva testamente till sin sambo
2021-01-28 Fördelning av arv när det finns ett testamente
2021-01-27 Generellt om testamente och hur ett skifte går till
2021-01-26 Hur kan jag undanta arv från utmätning?

Alla besvarade frågor (88540)